ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 30.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тридесети март                                   две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 306 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Х.Г., редовно призован, се явява лично и с адвокат И., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО ВПД Началник сектор ПП при ОД на МВР Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ И.: Поддържаме жалбата.

Моля да допуснете до разпит в днешно съдебно заседание двама свидетели, колеги на жалбоподателя, с показанията на които ще се установят обстоятелствата относно провежданите инструктажи и завеждането на материалните активи по инструктажите на младшите автоконтрольори, изпълняващи службата си по контрол към сектор „Пътна полиция”. Това са лицата Т.П.П.  и С. К.П..

Представям списък за разноски и документ, удостоверяващ плащане на договорения адвокатски хонорар.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и да уважи искането на жалбоподателя за събиране на гласни доказателства и допусне до разпит в качеството на свидетели лицата  и С. К.П., които се явяват в днешно съдебно заседание.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели лицата  и С. К.П..

ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелите, като СНЕМА самоличността им и ги предупреждава за наказателната отговорност по чл.290 от НК:

Т.П.П. – 39 години, български гражданин, женен, неосъждан, без дела и родство със страните, работи в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Бургас.

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам за говоря истината.

С. К.П. – 41 години, български гражданин, женен, неосъждан, без родство с жалбоподателя.

СВИДЕТЕЛЯТ П.: С ответника имам дело, касаещо оспорване законосъобразността на акт, с който ми бе наложено дисциплинарно наказание.

Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

 

Съдът ОТСТРАНИ от залата свидетеля Стоя К.П. и ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля .

 

СВИДЕТЕЛЯТ П. НА ВЪПРОСИ НА СЪДА: В полицията работя като младши автоконтрольор към сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Бургас. С жалбоподателя се познавам от 19 години, като последните 13 години работим в един сектор.

Инструктажът преди смяна започва със запознаването ни с оперативната обстановка в града, задачите за деня, евентуално ако следва да се извършват специални проверки, евентуално ако се издирват лица, ако се издирват автомобили напуснали произшествие или са допуснали произшествие. В следващия момент ни се зачисляват технически средства.

По време на провеждане на инструктажа ни разпределят всеки коя територия на града ще контролира, като след като се запознаем, разписваме се в ежедневна ведомост, в която ни се зачислява техническо средство – дрегер. Отскоро ни се зачислява работна станция за ограничен достъп или т. нар. „таблети”, които технически средства проверяваме ние. Като го взема техническото средство, проверявам дали е здраво, изправно. Когато установя неизправност на техническото средство, което ми е зачислено за деня, уведомявам началник смяната и отказвам да го приема. Изпробването на техническото средство го вършим преди да положим подпис на ведомостта, че сме го приели. Със зачестилите наказания от страна на началниците относно видео камери и микрофони в автомобилите, започнаха да дописват в тази ежедневна ведомост, че на мен ми се зачислява микрофон 1 и 2. Микрофоните стоят в колата и са стационарни. Ние приемаме само дрегерите и ги пробваме, и таблетите. За микрофоните и камерите не знаем дали работят, защото стоят в автомобила. Колегите от КИС  (това е техническа служба, която би следвало да контролира изправността на техническите средства, които са стационарни в колите) ако открият неизправност, ни изпращат във фирма „СЕКТРОН”, която  ги е поставила тези устройства.

Нямаме информация на какво време се прави проверка от КИС. Когато сме с колата, един път на 24 часа ни карат да ходим в ОД на МВР, за да сваляме информация от тези камери и микрофони, но дали работят, нямаме представа.

Ние не присъстваме на този процес на извличане на информацията. Закачам автомобила към едно устройство с кабел и чакам докато ми кажат, че информацията е свалена и тръгвам. Нямаме монитор в колата, от който да видим дали камерите снимат. В колата няма никакъв индикатор дали устройствата, които са стационарни вътре, работят. Тези устройства – камерите и микрофоните, проверихме в Интернет, са най-евтините на пазара.

Микрофона си го закачам на ревера. Има само една лампичка, но няма как да разбера дали работи микрофонът. Началникът Николов казва: „Като искате, пишете докладна, че на тази дата в толкова часа сте спрели някой. Ще се обадим в София да ни изпратят записа и ще го изслушаме дали има нещо такова.” Към момента аз няма как да разбера дали работи. Взимам го, слагам го на ревера и след пет минути започва да пиука. През ден колите бяха в тази фирма, която трябва да ги обслужва технически, да ги проверяват. В багажника на автомобила има кутия, която ни е забранено пипаме, която е залепена с лепенки, за да няма манипулации.

И други колеги редовно се оплакват. Аз не съм наказан, мен ме пропуснаха. Колегата, който е извън залата, също е наказан за това. Доста колеги са наказани за това Аз съм един от петимата, които „са минали между капките”. Дали съм бил в отпуск, дали са ме харесали, не знам, но тези проверки на тези камери започнаха след като започнахме да стачкуваме и искаха по някакъв начин да ни смачкат, да клекнем и да се откажем от правата, които имаме.

 

Съдът ПРЕДЯВИ на свидетеля  ежедневна ведомост, находяща се на л. 63 от делото.

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Във ведомостта се записват номерата на автомобилите и техническите апарати, които се дават за деня. Това посочвам е само отбелязване на дрегера, но не и микрофоните и камерите, които се намират в автомобила и конкретно на колегата Г. също е записано.

 

Съдът ОСВОБОЖДАВА свидетеля П. и ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля С. К.П..

 

СВИДЕТЕЛЯТ П. НА ВЪПРОСИ НА СЪДА: Работя в системата на МВР от 21 година. Колегата Г. го познавам от близо 15 години. Работя като младши автоконтрольор. Като застъпваме на наряд за смяна, инструктажа го провежда или офицер, или заместващият го командир на отделение. Инструктажът се състои от зачисляване на автомобила, ежедневна ведомост, дрегер и радиостанция с ограничен достъп – таблет. В автомобила се намират въпросните камера и микрофон. Не можем да разберем дали работят, само има една лампичка, която свети. По нея можем да видим дали е работещ. Не можем да направим проверка, да прослушаме разговор и да разберем изобщо дали микрофонът работи. Ние не можем да разберем дали е включен. Никой нищо не ни е казал.

Никой не извърша проверка на техническото състояние на уредите в колата.Само като влезем в автомобила, виждаме дали са в цялост. Откакто са поставени, никой не им извършва проверка. Аз не съм карал автомобил на проверка.

Извличането на тази информация става в ОД на МВР през работно време. Кога да отидем, за да бъде свалена информацията, ни нарежда дежурният офицер, началник смяна по-точно. Свалянето става с кабел, което не е наше задължение и къде отива тази информация аз нямам представа какво точно и в какъв обем се сваля от паметта на записващото устройство в автомобила по време на процеса на сваляне на информацията.

Когато зачисляват дрегера, задължително го проверявам, описвам го когато е неработещ. Също гледаме радиостанцията за ограничен достъп дали работи. Целостта на микрофона може да не е нарушена, но може да не работи, може да има технически проблеми и да не работи. Ние не можем да разберем, не сме компетентни лица. Не може да разберем дали работи и дали записва микрофонът. За същото нещо аз водя дело с ОД на МВР. В моя случай по повод моето наказание се оказа, че всички информационни файлове, които са свалени за деня от автомобила, не могат изобщо да бъдат отворени.

АДВОКАТ И.: Моля да отговорите, когато трябва да се зарежда микрофонът съгласно инструкцията, с която сте запознат, има ли индикация?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Вкарва се микрофонът към стойката, застопорена към таблото, има лампичка, която светва, но понякога не светва. Когато е на нас, няма такава индикация. Устройството е застопорено, малко е колкото запалка сигурно, вътре има батерия, която се зарежда в стационарно зарядно вътре в автомобила. Когато се зарежда, има индикатор, който свети понякога червено, понякога зелено, но ние не можем да установим дали работи.

АДВОКАТ И.: Нямам други въпроси към свидетеля П..

Съдът ОСВОБОЖДАВА свидетеля С. К.П..

 

АДВОКАТ И.: Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, с оглед информацията, получена от събраните гласни доказателства, намира че следва да задължи ответника за следващо съдебно заседание да представи информация относно периодичността, с която се провежда технически контрол на записващите устройства, намиращи се в полицейските автомобили и в частност на лек автомобил с регистрационен № А 7865 КК, с който автомобил жалбоподателят е изпълнявал задълженията си на 30.06.2015 г.; информация относно реда, начина и органа, осъществяващ този технически контрол; да представи и доказателства за евентуално извършвани проверки на техническите устройства (записващи), намиращи се в горепосочения лек автомобил, преди датата, посочена в оспорената заповед – 30.06.2015 г.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи информация относно периодичността, с която се провежда технически контрол на записващите устройства, намиращи се в полицейските автомобили и в частност на лек автомобил с регистрационен № А 7865 КК, с който автомобил жалбоподателят е изпълнявал задълженията си на 30.06.2015 г.; информация относно реда, начина и органа, осъществяващ този технически контрол; да представи и доказателства за евентуално извършвани проверки на техническите устройства (записващи), намиращи се в горепосочения лек автомобил, преди датата, посочена в оспорената заповед – 30.06.2015 г.

ПРЕДУПРЕЖДАВА ответника, че при неизпълнение на това задължение, ще му бъде наложена санкция.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 11.05.2016 г. от 11:00 часа, за която дата страните – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: