ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 11.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На единадесети май                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 306 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 12:27 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Х.Г., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат И., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО ВПД Началник сектор ПП при ОД на МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Постъпило е писмо вх. № 3898/13.04.2016 г., с което Началник сектор „Пътна полиция“ уведомява съда, че определението, с което същият е задължен да представи доказателства не може да бъде изпълнено, тъй като такива доказателства не са налице.

 

АДВОКАТ И.: Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателство по делото писмо изх. № 306/16 от 13.04.2016 г., подписано от ВПД Началник сектор „Пътна полиция“, ОД на МВР Бургас и предвид липсата на доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото писмо изх. № 306/16 от 13.04.2016 г., подписано от ВПД Началник сектор „Пътна полиция“, ОД на МВР Бургас

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ И.: Моля да уважите подадената жалба, да отмените атакуваната заповед и да присъдите в тежест на ответника – служител на ОД на МВР Бургас, разноските по делото, съгласно представен списък и разписките.

Представям подробни писмени бележки, които моля да вземете предвид при решаване на делото.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: