ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 07.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми март                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО Х.

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

Административно дело номер 305 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ А.Д.Ш., Х. М. Ш. и Д.Д.В. - редовно уведомени от предното съдебно заседание, не се явяват.За тях се явява  адв.Ц.В., надлежно упълномощена от тях с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА  Областен управител Бургас,  редовно уведомен,  се явява  ст.ю.к.  А.И., надлежно упълномощена.

Заинтересованата страна - Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София- редовно призована, не изпращат представител.

Заинтересованата страна – Държавата чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройство редовно уведомени, не изпраща представител.

Заинтересованата страна – Държавата чрез Министъра на финансите- редовно  уведомени, не изпраща представител

         Заинтересованата страна  Д.Х.Ж. - нередовно призована, не се явява и не изпраща представител.

         Заинтересованата страна  Н.Д.Д. - нередовно призована, не се явява и не изпраща представител.

         Заинтересованата страна  С.Х.Ш.- нередовно призован, не се явява и не изпраща представител.

         Заинтересованата страна  К.Х.Ш.- нередовно призован, не се явява и не изпраща представител.

         Заинтересованата страна А.Х.Ш.- нередовно призован не се явява и не изпраща представител.

         Заинтересованата страна Н.Т.В.- редовно призована, не се явява и не изпраща представител

         Заинтересованата страна А.Т.Х.- редовно призован, не се явява и не изпраща представител

         Заинтересованата страна Г.Д.Д.- нередовно призован не се явява и не изпраща представител.

 

         Вещото лице Т.Д.Ч. – редовно уведомена по телефона, се явява лично.

         Адв В.- Да се даде ход на делото.

         Ст.ю.к.И.- Да се  даде ход на делото.

С оглед нередовното уведомяване на част от заинтересованите лица намира, че са налице  процесуални  пречки за разглеждане на делото, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

         НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Отлага делото  и  го насрочва за 14.03.2016 година от 15.30 часа, за която дата и час редовно призованите страни и вещото лице са уведомени. Да се призоват нередовно призованите заинтересовани страни за посочената дата и час.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15:45  часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: