ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 30.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесети януари                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3057 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Стоун трейд“ ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител.

Жалбоподателят И.Г.В., редовно призован, не се явява.

За двамата жалбоподатели се явява адвокат Г.К., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно на л.15.

За ответника началник група към ОД МВР Бургас, РУ Поморие, редовно призован, няма представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед № 17-0320-000263/22.09.2017г. издадена от С.Б.С. - началник група към ОД МВР Бургас – РУ Поморие, с която на И.Г.В., с посочено ЕГН и постоянен адрес, е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) на основание чл.171, т.2а от ЗМВР, представляваща прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство (ППС) за срок от 365 дни. Със заповедта са отнети свидетелство за регистрация на МПС № 007750944 и са отнети два броя регистрационни табели с № А 6629 МТ.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам подадената жалба, в която съм изложила подробни аргументи срещу атакуваната заповед.

Моля да допуснете до разпит лицето И. П. М., който водим, с цел установяване на факти, които са изложени в жалбата, като считам, че по този начин ще се установи обективната истина по делото. Лицето е служителят, на когото е бил предоставен автомобила от управителя.

Други искания по доказателствата нямам.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, съгласно опис на л.6 от делото, както и представените с допълнителна молба от 22.11.2017г. на л.23.

 

Съдът констатира, че на 22.11.2017г. ответникът е получил съобщение със задължение в 3-дневен срок да представи административната преписка, ведно с опис. Към настоящия момент ответникът не е представил преписката по делото, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА повторно ответника, в 3-дневен срок от съобщаването, да представи заверено копие от пълната административна преписка по издаване на обжалваната заповед, ведно с опис.

ПРЕДУПРЕЖДАВА началник група към ОД МВР Бургас, Районно управление Поморие С. С., че ако не представи исканата административна преписка в указания срок, на основание чл. 91, ал.1, вр. чл. 89, т.2 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, съдът ще му наложи глоба, която е от 50 до 300лв.

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства, чрез разпита на водения от жалбоподателя свидетел И. П.М..

 

Съдът въведе свидетеля в залата.

Сне самоличността на свидетеля, както следва:

И. П.М., на 21 години, неосъждан. Работи във фирма „Стоун трейд“ ЕООД. Без дела с ответника.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване.

Обещава да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ К.: От кога работите в „Стоун трейд“ ЕООД?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М.: Работя във фирма „Стоун трейд“ ЕООД от месец януари 2017 година.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К.: Когато бяхте назначен на работа, беше ли ви предоставен автомобил, собственост на дружеството?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М.: Беше ми предоставен автомобил, с цел превоз на служители на фирмата от дома им до работното място. Работното им място е в гр. Поморие.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К.: Бил ли сте запознат с разпореждане на управителя относно разпореждане на управителя на фирмата автомобилът да се ползва единствено от служители на фирмата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М.: Да, запознат съм с разпореждането да не се предоставя този автомобил на лица, които не са част от фирмата и да бъде използван само с тази цел, която изложих.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К.: Случвало ли ви се е да предоставяте автомобила на трето лице?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М.: Да, случвало ми се е. Това беше мисля, че м.септември, предоставих автомобила на моя съквартирант Д.М., с него живеем заедно. Той ме помоли за това, защото имал да свърши някаква бърза работа. Не знаех, че е неправоспособен. Каза, че си има книжка, че всичко му е наред и може да шофира и му дадох автомобила. Каза, че ще свърши бързо работа, не ми каза каква работа ще върши, отиде до Бургас набързо и това беше ситуацията.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К.: След като се установи, че сте предоставили автомобила на Д.М., какво се случи?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М.: Бях санкциониран от работодателя си. Имаше заповед, получих писмен документ, казаха ми, че при следваща грешка ще прекратим договора. Бях санкциониран със заповед от нашия управител.

ВЪПРОС на СЪДА: Какъв е регистрационния номер на автомобила?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М.: Аз съм шофьор във фирмата, не знам регистрационния номер на автомобила. Той е „Опел Астра“, но не знам регистрационния номер.

ВЪПРОС на СЪДА: По какъв начин ви е предаден автомобила, имате ли пълномощно за да го управлявате?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М.: Нямам пълномощно да го управлявам. Не съм сключвал договор за този автомобил. Дадоха ми ключовете да го карам. Автомобилът нощуваше в къщи.

ВЪПРОС на СЪДА: Отдавна ли се познавате с Д.М., колко близки сте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М.: С Д.М. се познаваме от лятото, не ми е близък. Трябваше ми съквартирант за да си делим наема, защото аз не съм оттук. Само веднъж съм му давал автомобила.

АДВОКАТ К.: Нямам повече въпроси.

 

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Поради необходи от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.02.2018 г. от 9.50ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

ДА се изпрати съобщение на ответника с вмененото му задължение да представи преписката.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.59 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: