ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 17.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седемнадесети април                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3045 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:14 часа се явиха:

 

Ищецът П.К.Н., нередовно призован, не се явява.

За ответника по иска - Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при министъра на правосъдието, нередовно призован, не се явява представител.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Нередовното призоваване на страните се явява процесуална пречка за даване ход на делото, поради което моля да го отложите за друга дата, а страните да се призоват отново.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото се е върнала само една призовка и това е тази, с която се призовава Окръжна прокуратура Бургас. Призовката до ищецът е върната в цялост с отбелязване, че по данни на майката на ищеца, дадени на длъжностното лице „призовкар“ на 16.04.2018г., същият е в чужбина. Няма данни дали на ответната страна е съобщено за днешното съдебно заседание и дали това съобщаване е в рамките на 7-дневния срок, поради това съдът счита, че ход на делото в днешното съдебно заседание не може да бъде даден, воден от което

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ход на делото.

ОТЛАГА същото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 05.06.2018г. от 09.40ч., за която дата страните да се призоват.

Окръжна прокуратура призована от съдебно заседание.

УКАЗВА на ответника, че в следващо съдебно заседание следва да представи доказателства, от които да се установява в коя от всичките помещения за задържане в ареста в Пловдив се е намирал ищецът, какви са параметрите на това помещение, колко обитателя е имало през периода, през който ищецът се е намирал там, как е осигуряван достъпа до санитарен възел и течаща вода.

Същите данни относно конкретните помещения, размер, характеристики и брой на обитателите, ответникът следва да представи и по отношение на ареста в Бургас за периода, в който ищецът е пребивавал в него, както и по отношение на затвора Бургас за релевантния период.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: