ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 17.04.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети април                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 303 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13:54 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Д.А., редовно призован, явява се лично и с адв. Б., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Община Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Д., с представено по делото пълномощно от днес.

Заинтересованата страна Ж.Д.М., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна М.Д.Г., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Д.А.Б., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Б.Л.Б., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна К.Б.П., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна К.Д.С., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Н.Д.К., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Д.Д.К., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна К.Н.А., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна М.Д.Б., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна М.Д.Г., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна К.Д.К., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна П.Д.А., нередовно призован, не се явява. За него се явява съпругата му С.Р.А., която твърди, че е упълномощена да го представлява, в уверение на което представя пълномощно. Съдът след справка с текста на пълномощното установява, че по силата на цитираното пълномощно заинтересованата страна П.А. не е упълномощил съпругата си Станка А. да го представлява пред съдебни инстанции, поради което съдът не допуска представителство.

Заинтересованата страна Д.Д.М., редовно призована, явява се лично.

Заинтересованата страна Д.А.Д., редовно призована, явява се лично.

Заинтересованата страна Д.С.Д., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна М.Д.Ч., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна М.Д.К., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна М.Е.Ч., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Х.Е.Ч., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна К.А.В., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Д.Г.Г., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Р.Г.К., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Г.Б.Ф., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна М.Д.К., нередовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Т.Д.Т., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Д.Т.Т., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна К.Т.А., редовно призована, явява се лично.

Заинтересованата СТРАНА Т.К.К., нередовно призована, не се явява, като от извършената справка се установява, че лицето е починало, с оглед на което съдът е призовал наследниците на починалото лице.

 Заинтересованата страна Р.К.М., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Т.И.К., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна М.Т.К., редовно призован, се явява лично, като същият заявява, че нередовно призованата и починала Т.К.К. е негова майка, като той и заинтересованите страни Т.И.К. и К.Т.К. са единствени наследници.

Заинтересованата страна К.Т.К., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

По хода на делото:

 

адв. Б.: С оглед нередовното призоваване и неявяване на заинтересовани страни считам, че е налице процесуална пречка за даване ход на делото.

 

юк. Д.:  Предвид нередовното призоваване моля да отложите делото за друга дата.

 

С оглед нередовното призоваване на част от заинтересованите страни, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.06.2018 г. от 14,30 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

 

Да се призоват нередовно призованите заинтересовани страни.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: