ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 30.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети януари                                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 3032  по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Х.Ф., редовно призован, се явява лично и с адвокат А., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на сектор “Пътна полиция“ при ОДМВР гр.Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

Адвокат А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на М.Х.Ф. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №70067/2014/13.01.2014г., издадена от началник сектор “Пътна полиция“ при ОДМВР Бургас, с която на основание чл.171, т.4 от ЗДвП е иззето свидетелството му за управление на МПС.

 

ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх.№12365/20.11.2017г. писмени доказателства под опис.

 

адвокат А.: Поддържам жалбата. Няма да сочим доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и с писмо вх.№12365/20.11.2017г. писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

адвокат А.: Уважаема г-жо административен съдия, от събраните писмени доказателства не се установи по безспорен и категоричен начин, че на моя доверител са отнети всички контролни точки съгласно ЗДвП. Напротив, установи се, че две от НП не са връчени законосъобразно, а са връчени по чл. 58, ал. 2 занн. Това са НП №5237 от 2010г. на сектор „ПП“ КАТ гр.Бургас, с което са отнети 7 контролни точки и другото НП е №5247 от 31.05.2010г. на кат гр.Бургас, с което са отнети 5 контролни точки. На трето място НП № 1456 от 16.05.2007г. на РУ-Несебър не е представено поради унищожаване и с него са отнети 5 контролни точки. Имайки предвид непредставянето на това НП считам, че доверителят ми е останал с 5 контролни точки и моля съдът да постанови решение, с което да отмени изцяло така издадената ЗППАМ по чл.171, т.4 от ЗДвП, като неправилна и незаконосъобразна.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам какво да добавя, поддържам казаното от адвокат А..

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: