ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 06.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На шести юни                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 301 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:47 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Сий марк М“ ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат Н., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощен, с представя пълномощно по делото.

Явява се вещото лице С.А..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът докладва, че заключението по допуснатата съдебно-икономическа експертиза не е представено по делото.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Не съм депозирала заключение в законоустановения срок, тъй като жалбоподателят беше в чужбина и не можех да се запозная с документите, налични при него. Вече ми изпрати документите, но вече бяхме извън срока и за това не съм представила заключението.

АДВОКАТ Н. – Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-счетоводната експертиза.

Водя един от допуснатите свидетели, който моля да разпитаме.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-счетоводната експертиза.

 

Съдът счита, че следва да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-счетоводната експертиза, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице да изготви заключението по допусната съдебно-счетоводната експертиза, като му УКАЗВА, че в 7-дневен срок преди датата на съдебното заседанието следва да депозира експертното си заключение. 

 

Съдът въведе в залата един от допуснатите и воден от процесуалния представител на жалбоподателя свидетел Д.М.М..

 

Сне самоличността на свидетеля:

Д.М.М., 53 г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Да попитам вие от къде сте и къде живеете?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Аз съм роден в гр.Бургас, живял съм в гр. Бургас. Завършил съм техникума по океански риболов в Бургас. След това заминах в гр. София и живях там двадесет и няколко години. Претърпях катастрофа и се върнах в с. Винарско, Айтоска община. Сега живея там, инвалид съм. Занимавам се с лично стопанство, отглеждам животни.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Имали ли сте отношение с „Въндев инвест“ ЕООД и какво правихте за тази фирма?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Аз ходя в гр.Айтос да си купувам фураж за животни. От дума на дума стана въпрос, че съм завършил техникума по океански риболов и ми предложиха да посрещам камиони с риба в Бургас, за тази фирма „Въндев инвест“ ЕООД. Така се запознах с Митко и така стана работата. Обещаха ми една надница при пристигане на камионите. Това беше много кратко – посрещнах един или два камиона. Това беше лятото на 2014г., тогава и се запознахме. Есента посрещнах един камион, може би лятото да е бил един и есента още един. Много малко работиха. Камионът беше нормални прицеп с ремарке.

ВЪПРОС на СЪДА – Какво правихте, когато посрещахте камиона?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Посрещах камиона на паркинга на магазин „Мосю Бриколаж“, придружавах го до хладилния склад за разтоварване. Изчаквах данъчните, които разпломбираха камиона, и започваше разтоварването. Аз гледах документите, данъчните също това гледаха. Подписвахме приемно-предавателни протоколи и си отивах. Имаше и друго момче, той ми плащаше надниците, и при него отиваха документите.

Складът, където разтоварвахме камионите, не зная на кого беше.

ВЪПРОС на СЪДА – А имахте ли сключен писмен договор?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Устен договор имахме.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – На тези проверки заснемаше ли се всичко, заснемаха ли ви при разтоварване?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Камионът е пломбиран от митницата. Идват данъчни служители със служебен автомобил, който има камера. Те насочват предницата на автомобила към камиона, към вратите на камиона и започва процеса на разтоварване, къса се пломбата, те присъстват и проверяваме каква риба има по товарителница и дали същото количество се разтоварва. Когато процесът завърши се подписват документи от моя страна и от данъчните и се разделяме.

Документите, които се подписваха бяха стандартни – приемно-предавателни протоколи, товарителници, ЧМР.

Камерата в автомобила на данъчните записва целия процес - от повдигане на едно такова нещо като портмоне, което се повдига и отдолу е пломбата, разпломбирането до затварянето на хладилника на камиона.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – За друга фирма работихте ли? За фирма „Велба груп“ ЕООД работил ли сте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Да, за тази фирма правих същото, не повече от 5-6 пъти.

Периодът беше 2014г. – 2015г. Беше след „Въндев инвест“ ЕООД. Същите хора ме запознаха с П., който не можеше да се справя с тази дейност. Работата беше същата за 5-6 камиона.

Периодът, в който работих за „Велба груп“ ЕООД беше до средата на 2014г., в месеца може би по един камион идваше.

ВЪПРОС на СЪДА – Откъде знаехте кога ще пристигне камион?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Спедиторската компания ми се обажда кога идва камиона – и български и чуждестранни спедиторски фирми. Не помня името на спедитора. Всяка фирма си има спедитор.

 

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Кои ваши професионални знания бяха нужни, за да извършвате тази дейност?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Може и друг да изпълнява тази дейност, може, но стига да му се доверят.

Не е необходимо да имате квалификация, въпросът е да има познания. Аз съм имал камион, международен камион и знам как се процедира, когато превозваш различни товари.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Какво проверявахте, кашоните дали отговарят на документите ли?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – В товарителницата пише например 5 тона скумрия по 15 кг. и това се проверява. Да няма разминаване с посоченото в товарителницата, да сме записали един вид риба в един тонаж, пък той да се окаже друг. Това се проверяваше и всичко това се заснемаше от камерата на автомобила.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Някакви пълномощни бяха ли ви дадени?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Имах пълномощни от тези фирми, всичко е представено на данъчните, те го снимаха в склада, тези пълномощни, копията от тях, са в данъчните.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Когато казахте, че сте работили за „Въндев инвест“ ЕООД, за Д.Р. ли става въпрос?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Да, той ми предложи тази работа.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – А пълномощното от Д. Р. ли беше подписано?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Да.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Нямам повече въпроси.

 

Съдът освободи свидетеля.

 

АДВОКАТ Н. – На този етап няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Нямам доказателствени искания.

 

Съдът, с оглед необходимостта от събиране на допуснати доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.10.2017г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.03 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: