ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 16.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХХІІ-ри административен  състав       

На шестнадесети май                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА П.А

 

Секретар: С. Х. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия П.а

Административно  дело номер 3018 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 10:00 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.К., редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява адвокат И., редовно упълномощен.

ОТВЕТНИКЪТ С. П. – полицейски инспектор към Областна дирекция на МВР – Бургас, Районно управление – Камено, редовно призован, явява се лично.

СВИДЕТЕЛЯТ К.Д.Х., редовно и своевременно призован, явява се лично.

СВИДЕТЕЛЯТ К.И.К., редовно и своевременно призован, не се явява.

 

По хода на делото:

АДВ. И.: Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че няма процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. И.: Моля, първо да бъде разпитан явилият се свидетел и с оглед на това, което същият ще установи, ще взема отношение относно неявилия се редовно призован свидетел.

 

Съдът СНЕМА самоличността на явилия се свидетел, както следва:

 

К.Д.Х.  - ** години, български гражданин, осъждан, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Х. на въпроси на АДВ. И.: Познавам А.К.. Приятели сме.

Не мога да кажа точната дата, но преди половин година К.К., който ми е приятел ми се обади, за да отидем в гр. Камено, защото ремонтирал лек автомобил „Мазда“, която е собственост на А.К.. Събирал му двигателя. К.К. е автомобилен техник. К. мина през къщи и тръгнахме за К.  К. дойде с кола марка „Дачия Логан“, която е негово такси. Той го управляваше и тръгнахме за К. с идеята К. да запали колата „Мазда“, която правеше през седмицата. Не можахме да запалим колата и А. искаше да я дръпнем до един сервиз, който се намиране на около 100 метра от мястото, в гр. К. Приказките му бяха да я дръпнем за 100 метра. Лично аз го предупредих, че нямам свидетелство за управление на МПС. Каза, че това е второстепенен път и аз се качих в „Мазда“-та, за да ме дърпат. Дърпа ме приятелят ми К., с кола „Ауди“ А3. Лекият автомобил „Ауди“ беше на собственика на къщата, където беше лекият автомобил „Мазда“. Тръгнахме, като нямаше и 50 метра видяхме, че имаше патрулка. Спряха ни със стоп- палката. Аз казах, че нямам свидетелство за управление на МПС. В случая тръгнахме да правим услуга, но то излезе мечешка услуга.

АДВ. И.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

ОТВЕТНИКЪТ П.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля.

 

АДВ. И.: Отказваме се от разпита на неявилия се свидетел К.К.. 

Представям Заповед № 8121з-152409.12.2016 г. на министъра на МВР за компетентността на служителите от ЗМВР по чл. 165 от ЗДвП.

Представям списък на разноските по делото и договор за правна защита. Нямам други искания по доказателствата.

Да се приключи съдебното дирене.

ОТВЕТНИКЪТ П.: С оглед представената в днешно съдебно заседание заповед, държа да отбележа, че тази представена заповед не е последна. Има последващи заповеди, които оправомощават началниците на РУ и полицейските инспектори да издават заповеди за прилагане на ПАМ.   

Моля да ми се даде възможност да представя такава заповед.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените доказателства - списък за разноските по чл. 80 от ГПК, както и Заповед № 8121з-1524/09.12.2016 г. на министъра на МВР за компетентността на служителите от ЗМВР по чл. 165 от ЗДвП.

 

АДВ. И.: Беше разпоредено представянето на доказателства за компетентност, което беше поискано още с жалбата, като ответникът не представи никакви доказателства за компетентност и вече трето заседание занимаваме съдът с компетентността на органа. Не следва да се дава възможност да представят допълнителни доказателства, тъй като такива указания досежно компетентността на органа, издател на оспорения административен акт вече са били дадени.

 

Съдът счита, че с оглед направеното възражение в днешно съдебно заседание, с оглед изясняване на фактическата обстановка по делото следва да се даде възможност да се представи заповедта за оправомощаване, но тъй като с поведението си ответната страна става причина за отлагане на делото, ще понесе допълнителни разноски, които съдът ще определи с окончателния си съдебен акт.

Тъй като по делото не са събрани доказателства, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 14.06.2018 г. от 11.00 часа, която дата и час бяха съобщени на страните.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:12 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: