ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тринадесети декември                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 3018 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:57 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.К., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат И., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО С. П.П. – полицейски инспектор в Районно управление – гр. Камено при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно призован, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ И.: Поддържам жалбата.

Предвид обстоятелството, че е управлявало съвсем друго лице, на което твърдим, че не му е предоставян процесният автомобил, моля да бъдат призовани лицата, единият от които е управлявал автомобила – К.Д.Х., с посочен адрес *** и другото лице, управлявало автомобила, който е теглил процесния автомобил, а именно К.И.К. с адрес: ***.

Не оспорваме, че автомобилът е на доверителя ми. Оспорваме, че е предоставен по какъвто и да е начин на лице, което не притежава свидетелство за управление на МПС.

ОТВЕТНИКЪТ П.: Оспорвам жалбата. Според мен  заповедта е абсолютно законосъобразна и правилна.

По отношение искането за разпит на свидетели, считам същото за неоснователно, защото в Закона за движение по пътищата за принудителната административна мярка е записано „собственик, който предоставя или допуска управлението“. На жалбоподателя му е за втори път този случай. Той предоставя на какви ли не лица автомобили. Има няколко автомобила. Има случай, в който е предоставил автомобил на водач, който е пиян. Това е втори случай.

АДВОКАТ И.: Автомобилът, който е спрян от движение, е бил теглен неизправен. Бил е теглен от другия автомобил, който е описан в другия АУАН и е управляван от К.К.. Твърдим, че К. се е договорил да му извършат ремонт на автомобила, като го придвижат по законосъобразен начин за ремонт в работилницата с платформата.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

С оглед твърдението на пълномощника на жалбоподателя, че в случая доверителят му нито е допуснал, нито е предоставил автомобила на друго лице да го управлява, следва да бъде уважено искането за събиране на гласни доказателства, като до разпит в качеството на свидетели бъдат допуснати лицата К.Д.Х. и К.И.К..

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели лицата К.Д.Х. и К.И.К., които да се призоват на посочените от пълномощника на жалбоподателя адреси.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 14.02.2018 от 10:30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

Да се призоват свидетелите К.Д.Х. *** и К.И. ***.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: