ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 13.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тринадесети февруари                      две  хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 3011 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.В.В., редовно призован, се представлява от адв. Б.П. c пълномощно, находящо се на лист 21 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РУ - Несебър на МВР, нередовно призован, не се явява и не се представлява.

 

 

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

Съдът КОНСТАТИРА, че по делото е заличен като ответник началникът на РУ Несебър на МВР и е бил конституиран полицейски служител Й.П.И., за когото междувременно е получена информация, че вече не е на работа в РУ Несебър. По тези съображения съдът е конституирал като ответник началника на РУ Несебър дотолкова, доколкото върху него е възложена общата функционална отговорност за действията на служителите в повереното му районно управление. Към настоящия момент призовката, изпратена на началника на РУ Несебър като ответник, не е върната по делото.

Установеното обстоятелство възпрепятства даване ход на делото по същество и извършване на процесуални действия.

 

Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 06.03.2018 г. от 13:45  часа, за която дата и час жалбоподателят е уведомен редовно.

 

ДА СЕ ИЗПРАТИ призовка на ответника началник на РУ на МВР Несебър.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: