ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 06.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На шести март                                        две  хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 3011 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.В.В., редовно призован, се представлява от адв. Б.П. c пълномощно, находящо се на лист 21 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РУ - Несебър при ОДМВР - Бургас, нередовно призован, не се явява и не се представлява.

 

 

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на  В.В.В. против Акт  за установяване на административно нарушение №208733/04.08.2017г., на база на който е издадена ЗППАМ №17-0304-000408/04.08.2017 г. от началник сектор РУ Несебър, с която на жалбоподателя е наложена санкция прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година и са отнети 2 броя регистрационни табели *** и СРМПС № ***.

ДОКЛАДВА постъпили с вх.№ 1718/09.02.2018г. доказателства, предоставени от ответника началник сектор към ОДМВР РУ Несебър.

 

АДВ. П.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

АДВ. П.: Моля  да уважите жалбата, с която искаме да бъдат обявени действията по изземване на регистрационни табели  на с рег. № *** от автомобил „Ауди А5“, собственост на жалбоподателя, тъй като не е изпълнена процедурата по ЗДвП -  не е била издадена заповед за налагане на принудителна административна мярка и същата не е връчена на жалбоподателя. Ако беше връчена заповедта, жалбоподателят щеше да атакува самата заповед и към момента на подаване на жалбата не му е било известно, че е издадена такава принудителна административна мярка чрез заповед за налаганото й. Съображения сме изложили в жалбата.

Моля да ми присъдите разноски.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:00  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: