ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 23.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и трети януари                   две  хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 3003 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.А.Т., редовно призован не се явява, представлява се от адв. Л. c пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА БУРГАС – Б.М., редовно призован, се явява лично.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на  И.А.Т. против заповед №599/23.10.2017 г. на началника на Затвора Бургас, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца.

СЪДЪТ КЪМ АДВ.Л.: Поддържате ли жалбата?

АДВ.Л.: Поддържам жалбата. Няма да представям други доказателства.

СЪДЪТ КЪМ АДВ.Л.: Поддържате ли доказателствените си искания по т.3 и т.4 от жалбата?

АДВ.Л.: Не поддържам по т.3 и т.4 от жалбата.

ОТВЕТНИКЪТ М.: Оспорвам жалбата. Моля да бъде допуснат за свидетел инспектор, в момента е главен надзирател в Затворническо общежитие - Дебелт Д.Т.Д..

В момента на констатиране на нарушнеието е бил командир на отделение. Към момента е дежурен гл. надзирател в ЗО - Дебелт. Той е констатирал нарушението и може да даде преки впечатления за това какво е констатирал и какво е нарушено.

АДВ.Л.: Не възразявам.

Предвид направените изявления от страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото съгласно описа на лист 10-11.

ПРИЕМА и доказателствата, представени с жалбата, съгласно описа на лист 3 по делото.

УКАЗВА на ответника, че върху него е възложена доказателствената тежест по установяване на всички правни и фактически основания за налагане на дисциплинарното наказание.

ПРИЗОВАВА като свидетел Д.Т.Д. – дежурен главен надзирател в ЗО - Дебелт към Бургаския затвор за следващото съдебно заседание.

 

ДА СЕ ИЗПРАТИ на свидетеля призовка.

 

АДВ.Л.: Нямам други доказателствени искания.

ОТВЕТНИКЪТ М.: Нямам други доказателствени искания.

 

Предвид липсата на други доказателствени искания към настоящия момент, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 20.02.2018 г. от 13:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: