ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 10.05.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На десети май                                          две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

Жалбоподателите М.Н.З., Д.А.З. - редовно уведомени, не се явяват. За тях се явява адв. М., с представено по делото пълномощно.

За ответника - кмета на Община Айтос- редовно уведомен, не се явява представител.

 За заинтересованата страна З.А.Ш. – редовно уведомена, се явява адв. П., с представено по делото пълномощно.

 

Съдът констатира, че по делото не е изготвено заключението на вещото лице, тъй като жалбоподателите не са заплатили определения депозит.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

адв. М.: Да се даде ход на делото. Няма да представям други доказателства. Ние сме в преговори за споразумение със заинтересованата страна.

 Адв. П.: Да се даде ход на делото. Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът като взе предвид, че не е изготвено заключението на вещото лице, а същото има значение за изясняване предмета на спора намира, че следва да се даде още една възможност на жалбоподателите да заплатят определения депозит, в 7-дневен срок от днес. Предвид това и че няма да се представят нови доказателства в днешно съдебно заседание съдът намира, че ход на делото не следва да се дава, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Задължава жалбоподателите да заплатят определения депозит, в 7-дневен срок от днес, в противен случай ще бъде приключено събирането на доказателства и делото ще бъде решено съобразно наличните такива.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.06.2017 г. от 11,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: