,ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 12.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на дванадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Б.Ч., прокурор при ОП –Бургас: Петя Кралева, сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов Административно дело номер 2 по описа за 2016 година.                 

 

  На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ - Я.С.П., редовно призован се явява лично и с адвокат С.П. ***, служебен защитник.

 

За ОТВЕТНИКА – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, уведомен от преди, се явява юрисконсулт Ч., с пълномощно по делото на л.57.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Петя Кралева.

 

Явяват се СВИДЕТЕЛИТЕ Х.С. и Д.С., редовно призовани.

Свидетелите бяха изведени от съдебната зала.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

 

Адвокат П.: Няма да сочим доказателства. Моля да бъдат разпитани свидетелите.

 

Юрисконсулт Ч.: Няма да сочим доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се разпитат свидетелите.

 

Прокурорът: Няма да соча доказателства. Да се разпитат свидетелите.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към разпит на свидетелите, които бяха въведени в съдебната зала.

 

Снема самоличността им, като ги предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК,

 

Х.И.С.  ** години, осъждан за кражба, не е осъждан за лъжесвидетелстване.

 

Д.Р.С.- ** години, осъждан за престъпление против личността, не е осъждан за лъжесвидетелстване.

 

Свидетелите обещават да говорят истината.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля С., като свидетеля С. беше изведен от съдебната зала.

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: В момента изтърпявам наказание в Затвора – Бургас. Познавам Я.П.от 17.06.2014 г., от момента в който постъпих в затвора. Един месец бяхме заедно в една килия, след което ни разделиха. Бяхме отново заедно от 12.10.2014 г., тъй като него го качиха пак при мен. Говорихме си с него, той ми сподели, че условията в затвора са нетърпими. От осем часа вечерта до седем часа сутринта ходим по малка нужда в кофа в килията. Нямаме течаща вода. Прозорците са счупени и при дъжд на втората вишка, където бяхме се мокреха одеялата. От 15.10.2014 г. трябваше да пуснат парното, но не го пуснаха. Нямаше отопление, става дума за килия 410 и 412 килия. Обърнахме се към отрядния, но без резултат. Я. беше в 410 килия до 17.12.2014 г., след което мен ме преместиха в трета група. Той остана там. Не ми е известно Я. да е бил в 412 килия. Бяхме заедно в 410 килия. В банята има три душа, два пъти седмично имаме право да ги ползваме, но душовете бяха счупени, пълнехме си вода с кофите и с канчето се миехме. След 17.12.2014 г. пак бяхме заедно. От юни или юли месец на 2015 г. до 28.10.2015 г. бяхме заедно в трета група, в 205 килия. Условията в тази килия бяха други, имаше три вишки, бяхме 28 души, килията беше около 5,30-6 м. След тази дата не сме били заедно в една килия. Я. ми споделяше, че не се чувства добре, оплакваше се от главоболие, ходеше при доктора на затвора да му мерят кръвното. Влизал съм в неговата  килия. Там бяха около 22-24 души, същата като размер и брой вишки с моята. Имаше парно. Когато бяхме заедно в трета група в банята бяха три душа, но неработещи. Пълнехме си вода за къпане от чешмите. Не се къпехме с душовете. Нощно време за естествените си нужди ползвахме кофа. Я. не съм го познавал преди затвора.

 

 

Свидетеля на въпроси на адвокат П.: Не съм лежал в ареста преди да влезна в затвора. В килията не ни е позволено да ползваме паравани, когато използваме кофата по естествена нужда. Осветлението е само до десет часа вечерта. В килията имаше една лампа, която светеше до десет часа вечерта и след това до шест часа сутринта нямаше осветление. Дневната светлина е много малко, тъй като прозорците са много малки. За двадесет и четири часа имаме само един час на разположение, в който ни разкарват. Като излезем „на каре“ сме като зашеметени. В килиите в целия затвор е тъмно, не само в килията, в която сме лежали с Я.. От него знам, че той пиеше хапчета за нерви. Лекарят на затвора му ги даваше. Я. ми е споделял, че са за нерви.

 

 

Свидетеля на въпроси на Юрк. Ч.: 28.10.2015 г. мен ме изпратиха в Житарово на по лек режим. На 12.12.2015 г. Я. дойде при мен.

 

юрисконсулт Ч.: Нямам повече въпроси.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.

 

Адвокат П.: Не поддържам искането да бъде разпитан втория свидетел, тъй като ще установи същите факти. Той е влязъл дори на по-късен етап в затвора от св. С..

 

юрисконсулт Ч.: Не държа да бъде разпитан втория свидетел.

 

ПРОКУРОРЪТ: Също не държа да бъде разпитан втория свидетел.

 

Съдът, като съобрази заявеното от адвокат П., от юрисконсулт Ч. и прокурор Кралева, намира, че свидетелят С. не следва да бъде разпитан в днешно съдебно заседание, доколкото не се цели установяване на различни факти.

По изложените съображения и на основание чл. 253 ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Отменя определение от 13.07.2016 г. в частта, в която е допуснат до разпит свидетеля Д. С..

 

Адвокат П.: Нямам други доказателствени искания.

 

юрисконсулт Ч.: Нямам други доказателствени искания.

 

Ищецът: Нямам доказателствени искания. Да се приключи делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за събиране на доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 Приключва събирането на доказателствата;

              Дава ход по същество:

 

Ищецът: Моля да се уважи иска ми срещу ответника. Искам да уточня относно хапчетата, които ми бяха давани от лекаря на затвора. Това не са хапчета за кръвно налягане, а за спане, против нервна криза, тъй като условията за мен в затвора бяха непоносими.

 

Адвокат П.: Считам че трябва да бъде уважена исковата молба, тъй като се установиха лошите условия в затвора, доказани от множеството разгледани дела и от събраните гласни доказателства. Претендирам да се уважат исковите претенции, както са заявени. Моля като служебен защитник на ищеца да получавам съобщения по делото, както и същите да бъдат изпращани на Я.П. на адреса в затвора Бургас, където той ще бъде до месец март 2017 г. Моля, в случай че не бъде намерен в затвора съобщения по делото да се изпращат на следния адрес: ********, за Я. С.П..

 

юрисконсулт Ч.: Уважаеми Господин Председател, моля да отхвърлите предявената искова претенция като неоснователна и недоказана. Аргументите ми са следните: на първо място периода, през който той твърди че е претърпял вреди 09.2013 г. до 02.2014  не беше доказан по никакъв начин, нито с гласни доказателства, нито с писмени. Не беше доказано нито какви вреди е претърпял. Считам, че тази част на исковата молба за този период следва да бъде отхвърлена като недоказана.

На второ място по отношение на престоя на лицето в корпуса на затвора в Бургас. Лицето твърди, че се е разболяло от пневмония и администрацията на затвора не е го е завела в болница. Имал шарка, нямало е парно, получил е гастрит. Същите тези негови твърдения не бяха доказани със събраните доказателства в настоящото производство.

По отношение на парното искам да обърнете внимание, че от указанията на свидетеля стана ясно, че към 15.10. е нямало парно. На 15.10. няма как да бъде пуснато парно в затвора, тъй като има изискване за определяне на дни, в които температурите да са ниски, да има прогноза за студено време и чак тогава централно може да бъде пуснато парното. Парното не се пуска или спира от администрацията на затвора. През зимния период проблеми с топлоподаването е нямало. Това което каза свидетеля, че октомври е нямало парно не кореспондира с предмета на делото. Оплакванията от хлебарки, мишки и дървеници не бяха доказани с гласните доказателства. В този смисъл считам предявената искова претенция за недоказана. Моля да я отхвърлите изцяло и да ми дадете малък срок за писмени бележки.

 

реплика на Адвокат П.: Относно заболяванията на Я. всички са отразени в здравния му картон, който е приет като доказателство по делото, въпреки че няма гласни доказателства.

 

Дуплика на юрисконсулт Ч.: Представянето на картона доказва именно това, че не му е отказана медицинска помощ, а обратното, че е бил лекуван от заболяванията, от които е страдал. Терапията, която му е изписана от компетентното мед. лице е получавана редовно от ищеца.

 

Прокурорът: Считам, че предявения иск е неоснователен, недоказан по размер за периода. Същият следва да бъде отхвърлен. Безспорно от приложените от делото здравен картон и медицински справки се вижда, че заболяванията на ищеца са отразени и са взети мерки за неговото лекуване. Считам, че наложените ограничения на ищеца са резултат на наказателната репресия спрямо него поради престъплението, което той е извършил. Моля да оставите иска без уважение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.37 часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: