ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 05.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети юни                                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1852 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Марина Иванова-Мидея“ ЕООД, редовно призован, се явява адвокат Н., с пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Й., с пълномощно по делото.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.А..

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

НЕ Е ПОСТЪПИЛО заключение от вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Късно ми представиха документите които са необходими за заключението, поради което не съм го изготвила. Моля, да ми се предостави възможност да изготвя същото.

АДВОКАТ Н.: Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза. Няма да соча доказателства към този момент.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението си. Искам да отбележа и попитам, защо не се води свидетеля от жалбоподателя в днешното съдебно заседание и защо не са представени документите своевременно на вещото лице за да изготви заключението си, което става двойна причина за отлагане на делото.

АДВОКАТ Н.: Просто няма експертиза и идеята беше да се изслушат в едно съдебно заседание вещото лице и свидетеля, за това не го водим.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Няма логика това което се казва. Свидетелят е допуснат преди три заседания. Още повече, че свидетелят който трябваше да доведем ние, беше доведен и изслушан. Ответникът няма вина за отлагане на делото.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Всички документи, които са ми необходими, са ми предоставени. Други документи не са нужни.

Съдът счита, че на вещото лице следва да се предостави възможност да изготви заключението по допуснатата експертиза. На жалбоподателя следва да се укаже, че най-късно в следващото съдебно заседание следва да бъде доведен допуснатия свидетел и ако това не бъде сторено и доведе до отлагане на делото на основание чл.92а от ГПК ще бъде наложена глоба в размерите по чл.91, ал.1 от ГПК.

Предвид изложеното съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

УКАЗВА жалбоподателя, че най-късно в следващото съдебно заседание следва да бъде доведен допуснатия свидетел и ако това не бъде сторено и доведе до отлагане на делото на основание чл.92а от ГПК ще му бъде наложена глоба в размерите по чл.91, ал.1 от ГПК.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 02.10.2018г. от 10.00ч., за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:13 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: