ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,04.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На четвърти юни                                        две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 29 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

ЖалбоподателятЕмералд хоспиталити” ООД, редовно призован, не изпраща законен представител. Представлява се от адвокат И., надлежно упълномощена, с представено на л.51 пълномощно.

         Ответникът директор на РУСО Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ И. – Да се даде ход на делото

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпила на 18.03.2013г. молба от адвокат И., в която са направени две доказателствени искания. Първото - за издаване на съдебно удостоверение, което да послужи на жалбоподателя да се снабди с доказателства от МБАЛ Бургас. Второто - за разпит на свидетел.

 

АДВОКАТ И. – Свидетелят, който искаме да бъде разпитан е служител в Емералд хоспиталити” ООД, и специално е освободен от работа за днешното съдебно заседание.

Свидетелят е Б. Д., прекия началник на Р. Д., който фактически е придружил Р. А. Д. до Спешен център, оказал й е първа помощ след първа среща с К. А. Д., той е прекия очевидец и на практика след прегледа в спешна помощ, Р. Д. е осъществила с него контакт, като с пряк началник.

Представям доказателство, извлечение от банкова сметка, *** доверител.

Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът връчва на процесуалния представител на жалбоподателя в съдебно заседание исканото съдебно удостоверение, като ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 3-дневен срок от днес, да представи по делото доказателство за платена държавна такса.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства чрез разпит на свидетеля Б. Д., воден от жалбоподателя в днешното съдебно заседание.

 

Съдът пристъпва към разпит на водения от жалбоподателя свидетел, Снема самоличността му както следва:

Б. Й. Д., 55г., неосъждан, без дела и родство със страните. Работи при жалбоподателяЕмералд хоспиталити” ООД на трудов договор.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

ВЪПРОС на АДВОКАТ И. – На каква длъжност работите в „Емералд хоспиталити” ООД към настоящия момент и към момента на инцидента.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Работя като организатор „Ремонт и поддръжка” и сега и преди, когато се случи инцидента.

ВЪПРОС на АДВОКАТ И. – Към месец септември кой изпълняваше длъжността „огняр” и какво се случи?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – На 19.09. около 15.00ч. получих обаждане от фирмата, която поддържа газстанцията. Казаха, че има техен представител в комплекса и е наложително присъствието на огняр. Огняр беше Р. Д.. Тя беше на смяна, тъй като аз отсъствах от комплекса, бях в Бургас по служебни задължения, обадих се по телефона и изпратих дежурния огняр Р. Д. заедно с К. Д. - специалист техническа служба, да отидат до газстанцията. След 10 мин. получих обаждане от К. Д., че Р. е паднала в коридора, в служебния коридор. Веднага тръгнах за Равда със служебния автомобил. Когато пристигнах в комплекса, Р. Д. беше облечена цивилно, не със служебните дрехи и ме чакаше в апаратната, седнала, седеше. Заедно с К. Д. я качихме на колата, тя (Р.) сама си дойде в автомобила, не носейки я, качи се в автомобила и отидохме в спешното отделение.

ВЪПРОС на АДВОКАТ И. – Придружихте ли я в спешното отделение?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Предложихме й с К. Д. да е придружим до спешното отделение, но тя отказа, каза „Аз ще се оправя сама” и отиде до спешното отделение.

ВЪПРОС на СЪДА – Кой управляваше колата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Аз, аз я качих в колата, сама се придвижи до самата сграда, предложих да и́ помогнем, тя каза „Не, аз сама ще отида”.

ВЪПРОС на СЪДА – Когато я намерихте в апаратната, тя оплака ли се от нещо? Защо се наложи да я водите до спешното отделение? Защо решихте, че трябва да я прегледа лекар?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Каза „Боли ме удареното място”, няма как да не я заведа.

         При падането тя получава болки, аз съм длъжен като ръководител, да я заведа на лекар.

         ВЪПРОС на СЪДА – Тя какво ви каза, че да отидете в болницата?

         ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Попитах я „Раче, какво стана”, тя каза „паднах, ударих се” и прецених, че трябва да я прегледа лекар.

ВЪПРОС на АДВОКАТ И. – Свързахте ли се с нея по-късно същия ден?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – По-късно да.

ВЪПРОС на АДВОКАТ И. – По ваше настояване или тя се обади?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Чух се към 20.00 ч. вечерта и тя каза „Спешния лекар, лекаря от спешно каза, че не съм за него и ми предписа обезболяващи, да пия обезболяващи”. След това аз и казах, че я освобождавам от смяната, след това имаше два дни почивка и следващите два дни разбрах, че е отишла при личния лекар.

ВЪПРОС на АДВОКАТ И. – Участвали ли сте в комисията като представител на работодателя, участвахте ли?

         ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Да.

АДВОКАТ И. – Нямам други въпроси.

         Съдът освободи свидетеля.

        

АДВОКАТ И. – Няма да соча други доказателства в днешното съдебно заседание. Моля да ми предоставите възможност да представя доказателствата, с които ще се сдобия чрез съдебното удостоверение.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.10.2013г. от 11.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: