ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 26.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и шести февруари                две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2987 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.С., редовно уведомен, се явява лично. Представлява се от адвокат А., надлежно упълномощен с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на А.С.С. против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 17-0769-003142/31.10.2017 г., издадена от Р.Т.П. – началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Бургас, с която на жалбоподателя С. е наложена санкция по чл. 171, т. 4 ЗДвП – изземване на свидетелство за управление на водач на МПС, на който са му отнети всички контролни точки и не е изпълнил задължението си по чл.157, ал. 4 от ЗДвП, с искане за отмяна на заповедта за налагане на принудителна административна мярка като неправилна и незаконосъобразна.

АДВОКАТ А.: Нямам възражение по доклада.

Поддържаме жалбата.

Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда, съгласно опис, съдържащ се в същата, както и тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения акт, съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда – л. 14 от делото.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ А.: Уважаема госпожо съдия, от събраните писмени доказателства не се установи по безспорен и категоричен начин, че на моя доверител са му отнети всички контролни точки, напротив, установи се, че едно от наказателните постановления – № 3124/2012 г., не е получено лично от него, а от неговата майка М.Г., която се е подписала. Поради факта, че те не са в добри отношения, на него не му е било известно, че има получено наказателно постановление и той не е получавал това наказателно постановление. С това наказателно постановление са отнети 9 контролни точки. Имайки предвид този факт считам, че на моя доверител не са му отнети всички контролни точки, напротив, той има 6 контролни точки.

Моля съдът да постанови решение, с което да отмени така издадената заповед като неправилна и незаконосъобразна.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: