ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,27.05.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и седми май                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 297 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателката М.Ч.Д. се явява лично и с адвокат Н.Г..

За ответника - Директор на Териториално поделение на НОИ- Бургас се явява главен юрисконсулт Ч., надлежно упълномощена.

Явява се вещото лице Н.К..

 

Адвокат Г. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Ч. – Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

Н.Г.К., 59г., българка, български гражданин, неосъждана, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

         Вещото лице К.– Представила съм експертно заключение, което поддържам.

        

Адвокат Г. – Нямам въпроси към вещото лице. Заключението е изчерпателно.

Юрисконсулт Ч. – Нямам въпроси към вещото лице.

         Жалбоподател Д. – Щом е констатирало вещото лице, че всичко е така - нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-икономическата експертиза и определя на вещото лице К. за положения труд възнаграждение в размер на 180 лева, съобразно представената справка-декларация, от които 120 лева платими от внесения депозит и ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да заплати в 7-дневен срок от днес остатъка от 60 лева.

 

Адвокат Г. – Няма да сочим други доказателствени искания.

Юрисконсулт Ч. – нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

        

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

АДВОКА Г. – Моля да уважите жалбата както е предявена. Ще дам думата на жалбоподателката да изрази становище.

Жалбоподател Д. – Работила съм ІІ-ра категория труд, имам починал мъж, почина преди 7-8 години, казаха ми да питам за пенсия от него, преди да се пенсионирам аз, но като отидох в НОИ да си подавам молба за пенсия законите се изменили и ми казаха, че нямам право. Аз си подавам молбата, а те - трябва да си следя трудовия стаж, да не пропусна срока за молба и те ми казаха да си събера трудовия стаж и на единия път ми казаха на 60 години, като се пенсионирам от мен, моята пенсия като взема, тогава ще взема 26,7% от мъжа ми, неговата пенсия не мога да взема сега, тогава щели да ми дадат 26,7%. Аз губя от пенсията на мъжа ми. Следващият път, като ходих два пъти, да подавам на датата си, дали ще ми стигнат точки - там съм губела от НАП, трябвало да имам години, и стаж от други фирми, те не могли да ги намерят. В НОИ всички документи са ми изрядни, но като почнаха изчисленията от НАП няма. Накараха ме да подам декларация от „Алианс” от 2011г., там водят всеки месец, директорът на НОИ ми каза да си подам молбата и на колко години трябва да се пенсионирам. Той ми каза обжалвам решението пред съда. Искам да се отмени заповедта. Това искам от съда. Щом не мога да се пенсионирам за тоя моя трудов стаж, надявах се да се пенсионирам, попълних декларация, че там от „Алианс” ще ми дадат точки, нали съобщават, че може да прехвърлиш две-три точки.

Юрисконсулт Ч. – Моля да оставите подадената жалба без уважение, тъй като от събраните доказателства по делото се установи, че решението на директора на ТП на НОИ Бургас, с което е оставено в сила разпореждане, с което на основание §4, ал.1 от ПЗР на КСО и на основание чл.84 от КСО е отказано отпускане на лична пенсия за стаж и възраст, е законосъобразно издадено.

 

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: