ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 09.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На девети октомври                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2977 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:07 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Хелио тур С“ АД, редовно призован, се представлява от адвокат М.С., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ответника кмет на Община Созопол, редовно призован, се явява адвокат Й., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя, че не е платен депозита по назначената съдебно-техническа експертиза.

 

АДВОКАТ С.: Свидетелката, която трябваше да доведем в днешното съдебно заседание - М.М., не може да дойде, тъй като е учителка и не я освобождават от работа. Така, че ще останем само с единия свидетел, отказвам се от разпита на свидетелката М.М..

Поддържам искането за експертиза. Плащах 250 лв., но е възможно да е било по друго дело, защото пред Административен съд Бургас са заведени много дела. Моля да ми предоставите възможност да внеса определената сума за допуснатата съдебно-техническа експертиза и да представя доказателство за това.

 

АДВОКАТ Й.: Предоставям на съда.

 

Съдът, с оглед изявлението на пълномощника на жалбоподателя

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на жалбоподателя в 3-дневен срок от днес да представи доказателство за платен депозит по експертизата, назначена с определение в съдебно заседание на 19.06.2018г.

УКАЗВА на жалбоподателя, че ако депозитът не бъде внесен в този срок, съдът ще приключи събиране на доказателства и ще реши спора с доказателствата, събрани до тук.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 18.12.2018г. от 11:15ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.13 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: