ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 14.04.                                                                    град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети април                                    две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно  дело номер 296 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 10.15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „БРИТАНИЯ ИНВЕСТМЪНТ” ООД, редовно призован, не изпраща представител.

Жалбоподателят Г.И.С., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

За ответника – Община Созопол, редовно призован, се явява адвокат Й., с пълномощно от днес.

 

СЪДЪТ докладва че по делото е постъпила молба вх. №2564/10.04.2009 г. от С.Г.К., като управител на „БРИТАНИЯ ИНВЕСТМЪНТ” ООД, с която се отказва от оспорването по делото. Молбата е нотариално заверена.

СЪДЪТ докладва, че по делото е постъпила молба вх. №2565 от Г.И.С., с която се отказва от оспорването.

 

АДВОКАТ Й.: Моля, с оглед постъпилите молби да прекратите делото.

 

Съгласно чл.155 ал.1 от АПК при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, а съгласно ал.3 на същия член оттеглянето на оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба.

Съдът, след като констатира, че по делото са постъпили писмени молби за оттегляне на оспорването и от двамата жалбоподатели, намира, че са налице основанията по чл. 159, т .8 от АПК, за оставяне без разглеждане на жалбата и прекратяване на производството по делото.

 

Мотивиран от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата, подадена от „БРИТАНИЯ ИНВЕСТМЪНТ” ООД и от Г.И.С. против отказ за издаване на Разрешение за въвеждане в експлоатация на строеж „Ваканционно селище „Валентина”, обективиран в писмо №26-00-1748/30.10.2008 година на Главния архитект на Община Созопол.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №296/2009 година по описа на Административен съд – гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от днешно съдебно заседание за ответника, а за жалбоподателите – в 7-дневен срок от уведомяването им.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: