ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 13.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети февруари                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2969 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:22 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Д.Д., редовно уведомен, не се явява. За него адвокат К., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началникът на Затвора Бургас старши .комисар Б.Н., редовно уведомен, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

По делото не са постъпили доказателствата, които ответникът е бил задължен да представи от предходното съдебно заседание

 

ОТВЕТНИКЪТ: Нося изисканите доказателства, а именно ежедневната ведомост за 19.08.2017г., както и справка от постовата книга на пост 4 от 19.08.2017г., цитирани в обжалваната заповед. В книгата по чл.334 няма вписване за извършената проверка, поради което не представям същата.

 

АДВОКАТ К.: Не възразявам да не се представя книгата, тъй като при самата проверка има отразено, че няма такова отбелязване. Да се приемат, така представените доказателства от ответника.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Моля да допуснете до разпит един свидетел, който се намира извън залата. Това е лицето извършило проверката Димо Д., който тогава е бил дежурен главен надзирател. Сега е в ЗООТ Дебелт.

 

АДВОКАТ К.: Считам, че искането за разпит на свидетел е основателно и не възразявам да се допусне, още повече в преписката се твърди, че той е констатирал нарушението.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание доказателства, а именно ежедневна ведомост за 19.12.2017г. и справка от постовата книга на пост 4 от 19.08.2017г.

 

ДОПУСКА до разпит един свидетел на ответника, който да бъде разпитан в днешното съдебно заседание.

 

Свидетелят беше въведен в съдебната зала и съда снема самоличността му, както следва:

Д. Т.Д. – 38г., български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Служител съм на ГД „Изпълнение на наказанието“ към Министерство на правосъдието като в момента съм главен надзирател. Работя от 2005г. и към настоящия момент продължавам да работя в ГДИН. В момента съм в ЗООТ  Дебелт.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Разкажете как беше извършена проверката и какво констатирахте на 19.08.2017г.?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Тръгнах от дежурната стая на командира и на главния надзирател, като подходих към пост номер 4 и по принцип командира или главния надзирател извършват проверките. По принцип когато се извършва проверка колегата ако е бодър винаги може да види, че към него отива проверка, т.е. постовия винаги може да види, че към него отива проверка. Тръгнах от дежурната стая, отидох до металната решетка, която може да се отвори само от пост 4 и само постовия може да я отвори отвътре. Колегата от вишката на пост 4 натиска копче за да се отвори решетката за да мога да премина. Бравата е електромеханична.

 

ОТВЕТНИКЪТ: На какво разстояние се намира тази врата от стражевата кула?

СВИДЕТЕЛЯТ: Намира се на около 10 метра от стражевата кула.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Какво стана като стигнахте до тази врата?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Видях, че няма никаква реакция от постовия на пост 4. Няколко пъти подадох светлинен сигнал с лет фенер, който изцяло осветява вишката от прозорците, но реакция нямаше от постовия.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Видяхте ли някакво движение на поста?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Нямаше движение от постовия, нямаше никаква негова реакция. Изчаках няколко минути подадох няколко светлинни сигнала и отидох след това към дежурната стая.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Като се прибирахте към дежурната стая преминахте ли през друг пост?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Като се прибирах към дежурната стая преминах през КПП 1и колегата от този пост трябва да ме е видял.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Преди да извършите проверката в 4,45часа, както е отразено в доклада Ви, извършвахте ли някаква друга дейност в корпуса на затвора? Какво стана след проверката?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: В 3,50ч. винаги вдигам готвачите с колеги надзиратели с които сме заедно. Готвачите са затворници и в 4.00ч. застъпват на работа. Стават да правят закуска. Събудих ги, изведох ги на работа и се върнах в дежурната стая. Извеждането е като на първия етаж се записват, извеждат се на работа, след това преминавам пак през първия етаж за да се върна в дежурна стая. И след това извърших проверката. Колегата даже нямаше реакция от пост 4, даже да ме е видял като се връщах. Нито ми извика, нито ми се обади по телефона, нищо. След като приключих проверката след 10 минути изпратих колегата П. Х.Т. - титуляра на пост 4, който да го смени. След като беше извършена смяната и мл.инспектор Д. се е върна в корпуса на затвора го попитах на първия етаж, защо нямаше реакция при моята проверка. Това беше 5,45ч. – 5,50ч. преди застъпи на неговия пост №17. По това време вече се правят смени. Колегата на пост 4 е 24часа на работа и му се полагат 3 часа почивка и се е паднало на В.Д. да го смени от 2 часа до 5часа. Това е по график. Като попитах Д., защо не е реагирал и че съм сигурен че спи на поста, наведе глава и нищо не ми отговори.

 

ОТВЕТНИКЪТ: След извършената смяна на наряда, тъй наречения отвод, коментирахте ли с главния надзирател Д.И. случката пред колегите?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: След извършената смяна на наряда, Д.И. уведоми на отвода, че ще бъде изготвен рапорт, в който ще бъдат отразени нарушенията на служителите, тъй като тогава имаше нарушение и на друг служител освен на В.Д. и там не се възпротивиха колегите, не реагираха, нищо не казаха.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

АДВОКАТ К.: На въпросната дата сам ли извършихте проверката?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Да, сам извърших проверката.

 

АДВОКАТ К.: Има ли между стражевата кула и вратата пред която сте били вие, връзка за комуникация като звънец, разговорно устройство. Има ли някаква връзка за комуникация между вратата и вишката на пост 4?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Звънец има и ако си бодър се чува. Не съм използвал този звънец.

 

АДВОКАТ К.: Има ли други технически средства за комуникация от други места, от командните центрове и други от които може да се направи връзка с поста?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Телефон има, стационарен. Това са вътрешни телефони, като със стражевата кула може да се направи връзка от всички постове.

 

АДВОКАТ К.: След като констатирахте нарушението, използвахте ли такива средства – телефон, за да се свържете с вишката?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Не, не съм използвал, защото точно след 10 минути колегата Т. отиваше да застъпи на поста си.

 

АДВОКАТ К.: Тази смяна на постовите по график ли и е или извънредна беше?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Всичко е по график, под час, смяната винаги се извършва малко преди да настъпи часа, винаги е така.

 

АДВОКАТ К.: Какви мерки взехте като установихте нарушението? Докладвахте ли на началника нарушението за да се отстрани? Посетихте ли стражевата кула?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Като не реагира, се прибрах в дежурната стая и след 10 минути се извърши смяната. Постовият, ако ме види ще отвори вратата. Той не ме видя. Подадох светлинни сигнали и ако ме беше видял щеше да отвори.

 

АДВОКАТ К.: Като командир на отделение тогава сте били запознат със задължения на постовия надзирател, може ли да кажете постовия надзирател на стражевата кула единственото му задължение ли е да наблюдава вратата пред кулата?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Задължението му е да наблюдава целия периметър около кулата. Периметърът е - тунел към КПП 2, корпуса на затвора, агрегатно, където също има лишени от свобода и подхода, където се извършва проверката, и също паркинга, където са служебните коли на затвора.

 

АДВОКАТ К.: Според Вас този периметър как се охарактеризира като широк или по-скоро не?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Аз съм давал дежурства на този пост и винаги съм забелязвал кога идва на проверка главен надзирател и не може да се изтърве това.

 

АДВОКАТ К.: Имате ли спомен във вашия рапорт как отразихте нарушението, че постовия спи на поста или че постовия надзирател е бил с понижена бдителност?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Не си спомням какво съм записал в рапорта си. На всеки развод на инструктажа казваме, че се подава светлинен сигнал и са длъжни да реагират на всичко, трябва да реагират постовите.

 

АДВОКАТ К.: Имаше ли някаква причина и каква, ако е имало тази проверка да не бъде отразена в специалния дневник по чл.334?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Не отразих проверката, защото не можах да се кача на поста. Този дневник се намира на самия пост и аз не можах да се кача и за това не е отразено. Ако ме види и ми отвори ще се кача или ако имах някакъв достъп да се кача щях да се кача и да отразя, че няма проблеми. В момента, в който ми се отвори, не мога да кажа че колегата спи, не мога да лъжа .

 

АДВОКАТ К.: Липсата на връзка между командира на отделение и главен надзирател и конкретен постови на въоръжен пост на който има късо, дълго оръжие, при това че не отговаря на сигнали, има средства за наблюдение но не се вижда постовия, не е ли повод за тревога или най-малкото за извършване на спешна проверка? При попадане в такава ситуация, да няма реакция от постовия, не трябва ли веднага да се реагира,а не да се чака10-15 минути за да се извърши смяната по график? Ако такова нещо се случи би трябвало незабавна проверка да има, може човека да умрял.

 

ОТВЕТНИКЪТ: По времето когато се прибрахте след проверката до смяната на пост 4 от Т., Вие някакво наблюдение извършихте ли на поста, чрез видеонаблюдение?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Има в дежурната стая камери, т.е. има монитор на който се виждат камерите в затвора включително и на пост 4 и аз извърших наблюдение.

 

АДВОКАТ К.: На тези камери вижда ли се вътре поста?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Вижда се извън поста, а не поста. Вижда се района около поста. Има централен пост горе който също наблюдава целия периметър на затвора - и вътре и вън от затвора.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към свидетеля.

 

Съдът освободи свидетеля, който напусна съдебната зала.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо председател, считам че в настоящото съдебно заседание се събраха достатъчно доказателства, които да обосноват основателността на нашата жалба. Считам, че по същество тази заповед е продукт на една мнима проверка, която е извършена не по правилата, които отрежда правилника за прилагане на ЗИНЗС. Също така считам, че този правилник макар и не много съдържа такива правила, които го правят не чак толкова съвършен подзаконов нормативен акт. Описаната фактическа обстановка е непълна, не съществуват никакви убедителни доказателства, които да сочат пряко установено отклонение на вниманието на жалбоподателя. Такова обстоятелство или евентуално да е спал на поста, по-скоро е предположение, отколкото доказан факт. Необясними са някои от действията на проверяващия. Най-малкото при наличието на звукови средства за комуникация, той не е използвал нито едно от тях, а само светлинни сигнали, които се твърдят, но обективно не могат да се докажат, че са били извършени. Отделно от това, съмнение буди дали е била извършена проверката от обстоятелството, че не е отразена в специалната книга, която е създадена с текст от приложението на закона. Не са предприети каквито и да е било мерки за уточняване на нарушението и евентуално отстраняване на последиците от него, нито пък е направен доклад до по висше стоящ за да се предприемат някакви действия. Мярката смяна на наряда не е продиктувана от това обстоятелство, че има нарушение, а от графика на надзирателите за постовете. Не искам да обсъждам и другите твърдения, че при коментар на ситуацията никой не възразил и това едва ли означава, че нарушението е признато. Искам да насоча вниманието на съда, че заповедта е издадена при допуснати процесуални нарушения, които директно засягат правото на защита на жалбоподателя. Моля за възможност да изложа подробни съображения в писмени бележки.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Първо по отношение на казаното от адвокат К., за регламент за извършване на проверка. Такъв регламент, за това как се извършва проверка на постовете, няма детайлен. Напротив, преценката как да бъде извършена проверката е оставена на проверяващия орган. Изрично има записана забрана как не трябва да се извършва проверката и това е в чл. 332 от ППЗИНЗС - „при проверката не се допускат опити за вземане на оръжието, инсцениране на правонарушения или използване на други начини, които могат да доведат до инциденти“. Тоест всички останали способи, които счетат и са по усмотрение на проверяващия могат да се ползват, като не е нужно да се докаже че е спял, четял книга, не е нужно да се докаже, че е понижил наблюдателността, а е важен резултата, че не е реагирал на проверяващия в продължение на няколко минути. Още повече в този интервал от денонощието в 4,45ч. няма активно движение от външната страна на затвора, т.е. вниманието е нормално да бъде насочено към вътрешната страна затвора, където би могло да има някакви нарушение и да види светлинните сигнали на проверяващия. Относно изтъкнатото от адвокат К., че би следвало да се уведоми веднага главния надзирател и да се предприемат веднага мерки, няма такава наредба. Както стана ясно имало е видеонаблюдение на поста, има и централен пост, който наблюдава всички камери, т.е. не е оставен без охрана пост 4, където е констатирано нарушението. Мнима проверка, цитирам другата страна, това че светлинните сигнал не оставят следа от проверката, но по същия начин не би трябвало да търсим следа и от сигнал от звънеца или обаждането по телефон и те също не оставят следа. Смятам за абсолютно доказателство докладната записка от извършената проверка представена по преписката с рег. №4144/20.08.2017г., която моля да имате предвид. В заключение, моля да оставите жалбата без уважение и потвърдите заповедта.

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: