ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 19.12.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети декември                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2969 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:48 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Д.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат Д.К., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началника на Затвора Бургас, редовно призован, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на В.Д.Д. против заповед №585/13.10.2017г. на началника на затвора Бургас, с която му е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от три месеца на основание чл.195 и чл.206, ал.1-4 от ЗМВР, на основание чл.15, ал.3 и чл.19, ал.2 от ЗИНЗС, във връзка с чл.204, т.4 от ЗМВР, чл.194, ал.2, т.2 от ЗМВР, чл.197, ал.1, т.2 от ЗМВР, във връзка с чл.199, ал.1, т.3/предл. първо/ и т.5 от ЗМВР. В жалбата са направени доказателствени искания за допускане на един свидетел и за изискване на дисциплинарната преписка и извадка от специалната книга по чл.334 от ППЗИНЗС.

 

По делото е ПОСТЪПИЛА административната преписка по издаване на обжалвания акт с писмо вх.№12250/16.11.2017г..

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата, както и направените с нея доказателствени искания. Относно гласните доказателства свидетелят е младши инспектор Г.Н.И., който е надзирател в затвора Бургас и е бил дежурен на въпросната дата. С неговите показания искаме да уточним точния час на извършеното нарушение, тъй като има разминаване между часа посочен в заповедта и обясненията на жалбоподателя дадени при изслушването. Водим свидетеля и в случай, че го допуснете, моля да го разпитате в днешното съдебно заседание. Относно специалната книга, в нея се отразяват извършените проверки и искането ние да се представи копие от книгата касаещо периода на въпросното дежурство от 20.00ч. на 19.08.2017г. до 8.00ч. на 20.08.2017г.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам жалбата и казаното от адвокат К.. Нямам други доказателствени искания към момента.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Оспорвам жалбата и моля да бъде потвърдена заповедта за налагане на дисциплинарно наказание. Нямам против да бъде разпитан свидетел.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ДОПУСКА до разпит искания от жалбоподателя свидетел, който да бъде разпитан в днешното съдебно заседание.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в срок най-късно 7-дни преди следващото съдебно заседание да представи извадка от специалната книга по чл.334 от ППЗИНЗС, касаещо процесното дежурство.

 

ПРИСТЪПВА към разпит на водения свидетеля, който беше въведен в съдебната зала и снема самоличността му, както следва:

Г.Н.И. - г., български гражданин, неосъждан, разведен, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Служител съм в Затвора Бургас на длъжност надзирател. Работя в затвора от 2008г. до настоящия момент.

 

АДВОКАТ К.: Познавате ли жалбоподателя и какви са отношенията Ви с него?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Познавам жалбоподателя. Колеги сме и имаме служебни отношения. Нямаме близки отношения извън службата.

 

АДВОКАТ К.: През 2017 година да знаете спрямо него да има констатирано дисциплинарно нарушение и какво знаете по случая, ако има такъв?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Да знам. На 20.08.2017г. бяхме нощно дежурство, заедно с колегата и в края на дежурството се провежда отвод на който се каза, установи се, че въпросният колега бил хванат да спи на поста при извършена проверка на пост 4, първи въоръжен пост. Аз бях на пост 13, който се намира на първия етаж в корпуса на затвора. На тези два поста нямаме видим контакт по между си.  На отвода казаха, че са го хванали да спи в 4,40ч. командирът на отделението Д. Т. Д., но според мен това е неправилно, тъй като в 4.00ч., командирът излезе в стопански двор, в противоположната посока на този пост с готвачите и се върна оттам пак в района на моя пост в 4,50ч. Запомних часа, тъй като на моя пост се влиза в зона за повишена сигурност на определено време и се гледа постоянно часовника.

 

АДВОКАТ К.: Съществува ли възможност командирът преминавайки, отивайки в стопанския двор да премине през друго място, не през вашия пост, за да отиде на 4 пост?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Може да мине през КПП 2 и КПП 1, но това е много дълъг път. Това е един път като първо се минава през КПП 2 и после КПП 1, това е друг път освен този за който казах, но той е по-дълъг, доста.

 

АДВОКАТ К.: Известно ли Вие е командирът да е използвал този втори път някога?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Не ми е известно.

 

АДВОКАТ К.: Когато командирът премина през вашия пост, носеше ли техническо средство – фенер?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Не, не носеше фенер.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Длъжен ли е командирът на отделение, като ваш пряк ръководител при изпълнение на служебните си задължения, да Ви казва къде е ходил, кого проверява и че ще прави проверки?

СВИДЕТЕЛЯТ: Не, не е длъжен.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Преминавайки през района на поста Ви, командирът каза ли къде отива и какво смята да прави?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Не, не ми е казал.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Възможно ли след като няма видимост между двата поста 4 и 13, командирът на отделение г-н Д.Д. да е преминал през посоката, която казахте през стопанския двор, после да премине КПП 2 и да извърши проверка от външната и вътрешната страна на оградата на пост 4 от външната и вътрешната страна на оградата и да премине през пост 1 и да се върне при вашия пост, тъй като интервала който казахте е голям? Възможно ли е за този времеви интервал да е минал по този път и Вие бихте ли могли да видите това?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Малко ме съмнява да се извърши това, за да се върне пак при мен 4.50ч.. Аз не вярвам да е възможно.

 

СТРАНИТЕ:Нямаме други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля, който напусна съдебната зала.

 

Съдът констатира, че в обжалвана заповед са цитирани справка от ежедневната ведомост и постова книга, които не са приложени по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника най-късно 7дни преди следващото съдебно заседание, да представи като доказателства по делото, справка от ежедневната ведомост, стр.18, позиция 22, както и справка от постовата книга на пост 4, стр. 133, цитирани в обжалваната заповед.

    

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.02.2018г. от 11.10ч. за която дата и час страните са редовно уведомени, по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: