ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 31.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тридесет и първи януари                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2951 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:26 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „МАРТ МЕДИЯ“ ЕООД, редовно призован, се явява адвокат Г., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Областно пътно управление – гр. Бургас, редовно призован, се юрисконсулт М., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Г.: Поддържам жалбата.

Моля да приемете представената административната преписка. Няма да сочим други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам изцяло законността на жалбата. Поддържам становището, което сме представили.

Няма да соча нови доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Предвид наведените с жалбата възражения за нищожност на оспорения акт, съдът намира, че следва да укаже на ответника да представи доказателства за наличие на материална компетентност на органа, който го е издал.

По изложените съображения,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

УКАЗВА на ответника за следващо съдебно заседание да представи доказателства за материалната компетентност на органа, издал оспорения акт.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 28.03.2018 г. от 11:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: