ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 15.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На петнадесети януари                            две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2939 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Р.Т., редовно уведомен, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Т.Р.Т. против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0769-002745/18.09.2017 г., издадена от Р.Т.П. – началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Бургас, с която на жалбоподателя Т. е наложена санкция по чл. 171, т. 2А от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно 10 (десет) месеца, считано от 17.09.2017 г., с искане за отмяна на заповедта като незаконосъобразна и необоснована.

 

По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения акт, съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: