ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 17.01.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           VІІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети януари                                две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Биляна Чакърова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2920 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,49 часа се явиха:

За жалбоподателя Р.Т.Б., редовно уведомен,  се явява адв. Т. - представя пълномощно.

За ответника - началник на РУ Несебър при ОД МВР- Бургас, редовно уведомен, представител не се явява.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Адв. Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Р.Т.Б.*** против решение, рег. № 304р-28929/16.10.2017 г. на началника на РУ - Несебър, с което на основание чл. 153, т. 6 и чл. 155, във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 10 предложение първо от ЗОБВВПИ е разпоредено да му се отнеме разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси № 20150123039 - валидно до 20.09.2022 г.,  са иззети  8 /осем/ броя пистолети по опис.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

 

Адв. Т.: Уважаема г-жо председател, поддържам жалбата. Моля да се приемат представените доказателства. Водя един свидетел, който моля да разпитате относно обстоятелството дали е имало посегателства срещу Р.Б..

 

СЪДЪТ ДОПУСКА до разпит водения свидетел.

СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

 

И.Г.З., с ЕГН: **********, на ** години, българин, български гражданин, неосъждан, семеен, със средно-специално образование, приятел на жалбоподателя.

Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

Свидетелят обещава да говори истината.

 

Въпрос на Адв. Т.: Откога познавате Р.Б. и имало ли е физически заплахи срещу него?

Свидетелят: От горе-долу 15 години го познавам, от гр. Стара Загора се познаваме. Много пъти е имало заплахи. От както се познаваме и от както живея в гр. Свети Влас контактуваме ежедневно. Получавал е заплахи  ежедневно. Горе-долу преди 2 години в моя ресторант в гр. Свети Влас дойдоха към 10 – 15 човека с ножове и мачете. Търсеха Р.Б. и се обърнаха към мен, защото ресторантът е мой. Попитаха къде е Р.Б.. Аз даже не ги познавам тези хора. Преди година, по-рано даже, на колата си Р. ми се оплака, че е намерил черен кръст и бележка на стъклото да спре да отдава магазините си под наем или да ги отдава на такива цени, каквито трябва иначе ще отвлекат дъщеря му. Той ги приема спокойно тези неща, но вътрешно той си знае какво му е. Този ресторант, който наскоро закупи от лицето П. и К., които от години пускат жалби срещу Р., след проверка от РПУ-то не се намериха никакви основни причини за тези жалби. Това знам. Те са много заплахите. Особено лятото е чудо.

Адв. Т.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства, както и тези събрани в днешно съдебно заседание.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА  ход на делото по същество:

 

Адв. Т.: Моля да отмените решение с рег. № 304р-28929/16.10.2017 г. на началника на РУ - Несебър, като считам, че същото е незаконосъобразно и неправилно в противоречие с материалния закон.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:00   часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: