ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 01.02.                                                                  град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІV-ти административен състав

На първи февруари                                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. АТАНАСКА АТАНАСОВА

2. Диана Ганева

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

Административно дело номер 2911 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:21 часа се явиха:

 

Касаторът Община Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

          Касаторът Сливенска митрополия, редовно призован, се представлява от адв. И., редовно упълномощена.

Ответникът „Пламс 2001“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Стоянова.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба с вх. № 12642/24.11.2017 г. от процесуалния представител на ответника, с която същият заявява, че не се противопоставя да бъде даден ход на делото в негово отсъствие. Заявено е и становище по съществото на спора.

 

По хода на делото:

 

адв. И.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

адв. И.: Поддържам касационната жалба.  Споделям изцяло доводите на Община Бургас, изложени в тяхната касационна жалба. Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е процесуално допустима.

Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, като взе предвид становищата на страните за липса на доказателствени искания,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

адв. И.: Моля да уважите жалбата по съображенията,  подробно изложени в нея. Моля да отмените изцяло решението на първата инстанция. Претендираме разноските, съобразно представените разходни документи.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да уважите жалбата на Община Бургас по мотивите, изложени в нея, както и жалбата на Сливенска митрополия по мотивите, изложени в нея. Считам, че същите са основателни, а решението на първата инстанция следва да бъде отменено като необосновано и незаконосъобразно. Моля да се остави в сила заповедта на Община Бургас.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: