ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 26.02.                                                                        град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и шести февруари                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2909 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.Н.М.,  редовно и своевременно призован, се явява лично. За него се явява процесуален представител адв.П.В., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  НАКАЗАНИЯТА “СОФИЯ, редовно уведомен,  не изпраща процесуален представител.

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор Ч..

Явяват се свидетелите И.Р.Д. и М.В.Ш..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.В.:Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР  Ч.: Да   се даде ход на делото.

 

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ.В.: Моля да бъдат  разпитани свидетелите. Моля първо  да бъде разпитан свидетеля И.Д..

ПРОКУРОР Ч.: Не възразявам.

Съдът пристъпва към разпит на свидетеля Д., на когото снема самоличност, както следва:

И.Р.Д.: На  29   години, българин, български гражданин, със средно образование. Без родство или други особени отношения със страните по делото. В момента изтърпява наказание лишаване от свобода  в ЗОЗТ Дебелт към Затвора Бургас.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава до говори истината.

ВЪПРОС НА АДВ.В.: Познавате ли ищеца Д.М. и от кога?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Да, познавам го. Излежавали сме заедно присъда още от 2011 година. Тогава за първи път се видяхме, в един коридор сме били, в едно спално помещение. Става въпрос за Бургаския затвор - в   корпуса. Сега също сме  заедно в ЗОЗТ Дебелт.Корпусът – имам предвид Бургас, кв.Акациите. Били  сме при едни и същи битови условия. В Затвора Бургас битовите условия по времето когато бяхме заедно бяха ужасни. Говоря за 2011 година, тогава бяхме 17 човека в спалното помещение. Спяхме на тройни вишки /легло на три етажа/, физиологичните нужди вечерно време сме ги извършвали в кофа, в която, ако има хлорна вар ни даваха да слагаме, ако не нямаше. Нямаше баня, нито тоалетна, за да се измием, за да не се развиват зарази. Препарати не са ни давали, само по един сапун на месец. С него се очакваше да се перем и да се мием. Дървеници много, постоянно сме нахапани. За болки от кръста надолу ни дават парацетамол, а от кръста нагоре аналгин. В стационара  има  и други лекарства, но такова нещо ни се даваше. Освен това, аз съм влизал вътре в зъболекарския кабинет, в който зъболекаря работи преди мен човек и тези инструменти ги вкарваше в една кофа, без да се изпарят и трябваше после да прегледа друг човек. Аз в момента има развалени зъби, но ме страх да отида. Развих възпаление на лимфните възли.

ВЪПРОС НА АДВ.В.: Бихте ли казали какъв е размерът на спалното помещение?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Не мога да кажа квадратурата, по дължина беше колкото тази  стая  и по широчина тази и още половина. Мисля, че около 7.00м. на 3.00м. според мен беше стаята, в която бяхме. В тази квадратура влизаха леглата, нощни шкафчета и други. Това, че леглата бяха на три вишки не беше достатъчна светлината, повечето прозорци бяха закрити с леглата, не можеше да влиза и въздух. Стаите не се проветряват.  Дрехите ги сушахме на простори, вътре в спалните помещения и от това имаше влага навсякъде мухъл. Спалното бельо си сменяхме ние, когато ни носят спално бельо на свиждане, в затвора също даваха. В новият корпус има създадени по-добри условия, но много неща след ремонта куцат, пак има мухъл. Насекоми има, стараят се да пръскат, но пак има проблеми с дървениците, с мухъла. Искам да уточня, че до преди да започна да обяснявам за новия корпус това, което казах се отнася за Затвора Бургас

ВЪПРОС НА АДВ.В.: За наказателните килии, виждал ли сте ги, излежавали ли сте там наказание?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Да, виждал съм, излежавал съм, същите условия -  дървеници, влага, мръсотия, без санитарни възли. С общ санитарен възел, отварят три пъти на ден – сутрин, обед и вечер за по пет минути за тоалет за петнадесет човека. Бил съм и сам и по трима и по десет в едната голяма килия, защото имаше три по-малки с капацитет двама човека. В момента в новия корпус сме по четирима в килия, повече не сме били. Размерите  са  3.5м. на 2.5м., с баня и тоалетна. В  новият корпус сме от 2017 година, аз съм от октомври 2017 година. Ние бяхме за малко в различни коридори.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР Ч.: Да се опитаме да разграничим, от 2011 година сте  били в Затвора Бургас. Той колко време беше в Затвора от 2011 година, до кога?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.:  Не през цялото време, бяхме заедно за около  една година и половина. Бяхме заедно цялата 2011 година и няколко месеца от 2012 година. Аз не мога да посоча точно колко през 2012 година.

ПРОКУРОР Ч.: Нямам други  въпроси към свидетеля.

АДВ.В.: Аз също нямам въпроси към свидетеля Д..

 

Съдът изведе от съдебната зала свидетеля И.Р.Д..

Съдът въведе в съдебната зала свидетеля Ш., на когото сне самоличност, както следва:

М.В.Ш.: На 36  години, с основно образование, без родство или особени отношения със страните по делото. Приятел с  жалбоподателя. В момента изтърпява присъда в ЗОЗТ Дебелт.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава до говори истината.

ВЪПРОС НА АДВ.В.: Познавате ли Д.М.?

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: Да, познавам го  отдавна. Мога да кажа за Затвора. Ние сме излежавали заедно присъди от 2012г. до 2014г. в коридор четири  с 230 човека. Спалното помещение беше № 415, после ни преместиха на втори етаж в килия № 209. Спалното помещение на 4-ти етаж беше с размери  четири на четири метра, приблизително. Бяхме шест човека, банята беше до нашата килия и се чуваха тръбите, течеше вода по стената. На вторият етаж бяхме в по-малко помещение и бяхме 8- 10 човека. Влажно помещение,  мишки,  хлебарки, дървеници, пренаселено беше. На втория етаж бяхме около 200 човека, говоря за целия етаж. Трудно ставаше почистването на помещенията - на седмицата веднъж. Имаше багажи и други  неща и трябваше време докато изкараме всичко. Имаше мишки, в дрехите, в багажите, дървениците се нещо нормално. Кофите - имахме по една кофа за  десет човека.  През зимата пускаха парното по едни час сутрин и вечер, което не позволяваше да се стопли килията и ако пушехме трябваше да се проветрява. Храната е еднотипна, еднообразна и под всякаква критика. В наказателна килия съм излежавал наказание. Килията е малка  и  зависи дали е пълна. Никой не чисти, всеки маже. Там е под всякаква  критика, нечовешки условия. В Дебелт условията може да се каже, че са по-добри, но и там има влага, цялата ни килия тече вода, в банята падат мазилки,  всичко е направено като декор за филм, не става за живеене. Насекомите се развъждат. Също има и дървеници по-малко, отколкото в корпуса.

АДВ.В.: Нямам повече въпроси към свидетеля?

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР Ч.: От 2012 година от кой месец бяхте заедно с М.?

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: От месец април 2012г. до  месец септември 2013 година, докато излезе от Затвора.

ПРОКУРОР Ч.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

АДВ.В.: Нямам доказателствени искания. Запознахме се със справката от Затвора. Независимо, че не  са посочени конкретни спални помещения, ние ги установихме. Да се приключи със събирането на доказателствата.

ПРОКУРОР Ч.: Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ. В.: Моля да уважите предявения иск в пълен размер. Считаме, че иска е основателен. В хода на производството доказахме, че са налице актове за действие и бездействие  на органа. Намираме, че са налице  неимуществени вреди, които са настъпили в нарушение на чл.3 от ЗИНЗС. Претендираният размер от 20 000 лева е определен и на основание доказани факти по делото на стр.135 , където  е посочено, че ищецът е държан в наказателна  килия повече от 14 дни,  касае се за  наказание в размер на 24 дена при допустими такива 14 дни. Моля за срок за писмени бележки. Претендираме и сторените по делото разноски в размер на 900 лева за адвокатско възнаграждение и сумата от 10 лева за заплатена държавна такса.

 ПРОКУРОР Ч.: Считам, че предявената претенция остана  недоказана и се явява като неоснователна по размер. Моля да се отхвърли. Предвид депозираната искова молба от 26.10.2017 година, периода се покрива с 26.10.2012 година предвид преклузивния давностен срок. Претенция извън този срок се явява недопустима. С оглед разпита на  първият свидетел,  чиито показания се отнасят за 2011 година и първите седем месеца от 2012г. не следва да се кредитират, не обосноваха вредата на М. от изложените условия на Затвора. По-скоро показанията бяха искова претенция на самия свидетел. Във връзка с престоя на ищеца от 2012 година м.април до месец октомври същата година съща би следвало да се изключи. От месец октомври 2012 година до 2013 година не бяха доказани настъпили  вреди, които би следвало да са пряка и непосредствена последица, не бяха ангажирани доказателства, включително и с разпита на втория свидетел. Моля да се произнесете със съдебен акт в този смисъл.

АДВ.В.: В случая вредите се предполагат, за което е налице нормата на чл.284 от ЗИНЗС.

ПРОКУРОР Ч.: Нормата предполага обратна доказателствена тежест, но предвид депозираните писмени доказателства се  опровергава претенцията на ищеца.

Съдът определи десет дни за писмени бележки на процесуалния представител на жалбоподателя.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът изготвен  в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: