ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2011, 09.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На девети март                                           две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 28 по описа за 2011 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА В.Т.Е., редовно призована, не се явява. За нея се явява адвокат Кожухаров, редовно упълномощен от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на ОД на МВР – Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Николов, редовно упълномощен от днес.

 

За Окръжна прокуратура – Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Госпожо съдия, моля на основание чл.16, ал. 1, т. 3 от АПК да конституирате Окръжна прокуратура – Бургас като страна в процеса.

 

Съдът намира искането за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура – Бургас като страна в производството по административно дело № 28/2011 година.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

АДВОКАТ КОЖУХАРОВ: Поддържам жалбата.

Моля да приемете доказателствата, приложени към административната преписка.

Няма да соча доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ НИКОЛОВ: Оспорвам жалбата.

Моля да приемете заповед за упълномощаване на длъжностни лица.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице с процесуална легитимация в законоустановения срок.

Нямам искания за събиране на доказателства.

Да се приеме представената административна преписка и се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и този, представен от юрисконсулт Николов в днешно съдебно заседание. Предвид липсата на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход по същество. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и представената от юрисконсулт Николов в днешно съдебно заседание заповед.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ КОЖУХАРОВ: От името на моята доверителка Ви моля да постановите решение, с което отмените оспорената заповед по съображения, изложени в жалбата, както и допълнителни такива, които ще изложа в писмено становище.

Моля за присъждане на направените по делото разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ НИКОЛОВ: Моля да постановите решение, с което да оставите без уважение жалбата. Считам, че заповедта на Директора на ОД на МВР – Бургас е основателна и законосъобразна. Той е компетентен съгласно приложеното по делото доказателство. Считам, че не са налице предпоставки за приложението на Директива 38/2004. Налице са непогасени задължения, представляващи държавни вземания и не е налице приложение на посочената директива.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че заповедта е законосъобразна и обоснова, издадена от компетентен орган. Материалният закон е приложен правилно, при наличие на обвързана компетентност. Считам, че тази заповед не е в противоречие с Директива 38/2004, където изрично се посочва като изключение защита на обществени интереси. Считам, че наличието на икономически задължения е в интерес на обществената сигурност и в съответствие на общия принцип на правото, че не бива неизправната страна да черпи права от неизправното си поведение. За да пътува в чужбина би следвало жалбоподателката да внесе съответно обезпечение.

 

Съдът обяви, че ще  се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: