ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 05.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На пети юни                                                  две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР Д.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: Т. С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно дело номер 284 по описа за 2013 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

           ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ         -„ЛОЗЕНЕЦ ИНВЕСТЕООД, представлявано от Г. К. Ц., редовно уведомен, не се явява.  Представлява от адв. А., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА - Директор на Дирекция ОДОП Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас, се явява прокурор С..

Свидетелят Б.Д.Д., редовно уведомен, се явява лично.

В съдебна зала не се явява вещото лице Д.П..

 

По хода на делото:

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид обстоятелството, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СНЕМА самоличността на явилия се свидетел в днешно съдебно заседание както следва:

         Б.Д.Д. - роден на *** г., българин, български гражданин, ЕГН **********, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

         Обещава да говори истината.

 

         Съдът ПРИСТЪПИ към разпит на свидетеля.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ Д. НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Не, не съм работил в дружеството „Супермакс трейд” ЕООД гр. София. Не познавам дружеството и негови представители. Не съм бил нито в трудови, нито в граждански отношения с подобно дружество.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА: Познавате ли лицата В.В.В. и К.Г.В.?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Не познавам В.В. и К.В.. Нямал съм с подобни лица нито служебни, нито лични отношения.

Относно фирмите „Лозенец инвест” ЕООД, „Далия имоти” ООД и ЕТ „Астазар-Л. Ч.” също не са ми познати. По никакъв повод не съм им чувал имената. В момента съм безработен.

         Към 2009-2010 г. също доколкото си спомням бях безработен. Доколкото си спомням няколко месеца през този период работех в сервиз за автотенекеджийски услуги за изчукване и боядисване на автомобили без трудови договори.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Фирма „МИ-9” ЕООД говори ли Ви нещо?

         СВИДЕТЕЛЯТ Д.: С фирма „МИ-9” ЕООД също не съм бил нито в трудовоправни, нито в гражданскоправни отношения. Когато получих призовката за настоящото дело реших да направя справка в НАП и там разбрах, че съм осигуряван като работещ по трудов договор в ТД „МИ-9” ЕООД. Не съм сключвал трудов договор, не съм полагал подписа си върху документи и не се намирам в трудовоправни отношения с „МИ-9” ЕООД. След като установих обстоятелството, че се водя на трудов договор в това дружество, написах молба до Инспекция по труда гр. Благоевград откъдето молбата ми бе изпратена в Инспекция по труда гр. София и получих уведомление, което нося в днешно съдебно заседание, с което ме уведомяват, че проверката ще продължи около месец, след което ще бъда уведомен за резултатите.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам повече въпроси към свидетеля. Представям справка-данни за осигуряването по ЕГН за сведение на съда, че лицето е осигурявано за периода от 01.08.2010 г. – 31.12.2010 г. в ТД „МИ-9” ЕООД гр. София.

 

         Съдът предвид явяването на свидетеля в днешно съдебно заседание РАЗПОРЕДИ на същия да бъдат изплатени пътни разноски, в размер на 90 (деветдесет) лева.

         ПРИЕМА представената за сведение справка за осигуряването по ЕГН за периода от 01.08.2010 г. – 31.12.2010 г.

         Съдът ДОКЛАДВА и постъпило заявление от вещото лице Д.П., с което уведомява съдебния състав, че поради необходимост от технологично време за изготвяне на заключението желае да бъде определена друга дата за изслушване на експертизата.

 

         СТРАНИТЕ: Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

         Съдът като счете, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна счита, че събирането на доказателствата не следва да бъде приключено, като делото бъде отложено за друга дата, поради което воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.09.2013 г. от 14,30 часа, за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

         Да се уведоми вещото лице.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: