ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 12.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети декември                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2848 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Берчи България“ЕООД, редовно призован, се явяват адвокат Х. К. и адвокат И.К., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Инспекция по труда“ Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

Съдът докладва ПОСТЪПИЛА молба с вх. №13169/07.12.2017г. от процесуалния представител на ответника, с искане за отлагане на делото, поради служебна ангажираност и на двамата юрисконсулти на Дирекция „Инспекция по труда“ Бургас. Към молбата са приложени пълномощно и доказателства за служебна ангажираност.

 

АДВОКАТ Х. К.: Принципно няма процесуални пречки да се даде ход, тъй като служебната ангажираност на представителите не е основание за отлагане на процеса, като такава е съдебната практика. Въпреки това, във връзка с правата на страните, нямаме възражение да не се дава ход на делото. Представям Ви за сведение съдебна практика, а именно две решения № 430/10.04.2017г. по гр.д.№ 6367/2016г. на Районен съд Русе и решение №196/13.07.2017г. по гр.д.№1/2017г. на Районен съд Нови пазар.

 

АДВОКАТ И.К.: Не се противопоставям на искането, да се отложи делото.

 

Съдът с оглед така постъпилите доказателства за служебна ангажираност и изразеното становище на страните, намира че ход на делото не следва да се дава в днешното съдебно заседание и същото да бъде отложено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.02.2018г. от 10.00ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ