ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 05.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На пети декември                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2840 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:12 часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.Г.Г., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът А.Г.А., полицейски инспектор към ОД МВР Бургас, Районно управление Несебър, редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ А.: Нямам възражения по хода на делото. Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0304-000673/02.10.2017г. издадена от А. А. на длъжност полицейски инспектор към ОД МВР Бургас, РУ Несебър, с която на жалбоподателя е наложена ПАМ на основание чл.171, т.2а от ЗДвП, изразяваща се в прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство (ППС) за срок от 10 месеца и отнемане 2 броя регистрационни табели с рег.№ Н7119АМ.

 

ОТВЕТНИКЪТ А.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна.

В процесния случай от АУАН, от написаното от актосъставителя в АУАН, е видно, че жалбоподателят управлява собствения си автомобил, а не управлява автомобил на трето лице. Ако автомобилът не е негов, нямаме право да прекратяваме регистрацията.

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената от органа административна преписка, а именно: заповед за прилагане на ПАМ № 17-0304-000673/02.10.2017г., АУАН Бл.№ 047238/02.10.2017г., талон за медицинско изследване, заповед № 251з-209/2017г. на директора на ОДМВР Бургас, както и представеното с жалбата споразумение от 06.10.2017г., сключено на осн. чл. 381 и сл. от НПК.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ОТВЕТНИКЪТ А.: Считам, че заповедта, която съм издал е законосъобразна. Правилно съм определил срока, през който да е прекратена регистрацията на автомобила. Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.25 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: