ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 02.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На втори октомври                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 283 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ П.А.Б., редовно призован, не се явява, вместо него  адв. Н. c  пълномощно, находящо се на лист 500 по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно призован, се представлява  от юк. И. c  пълномощно, находящо се на лист 488 от делото.

 

 

АДВ.Н.: Да се даде ход на делото.

ЮК.И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

В предходното съдебно заседание съдът е задължил „Р.“ ЕАД да представи доказателства за изтегляне на суми за периода август-декември 2015 година в брой от клиента П.А.Б..  От третото лице „Р.“ ЕАД  са постъпили такива.

АДВ.Н.: Запозната съм с представените доказателства. Да се приемат.

ЮК.И.: Запозната съм с представените доказателства. Да се приемат.

 

Предвид изявленията на страните съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата, представени от третото лице „Р.“ ЕАД  с писмо вх№6972/20.06.2018 г.

 

АДВ.Н.: Представям писмени доказателства, тъй като представените от „Р.“ ЕАД  са от август, а аз представям извлечения и за юли месец. Представям и Отчет за приходите и разходите  за 2014 година на „А.“ ЕООД, чиято доказателствена стойност ще посоча по същество.

ЮК.И.: Да се приемат.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА извлечение по сметка за периода 03.07.2015 г.-01.08.2015г., издадено от „Р.“ ЕАД  на ищеца, както и Отчет за приходите и разходите за 2014 г. на „А.“ ЕООД – гр. Несебър.

АДВ.Н.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮК.И.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид изявленията на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

АДВ.Н.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата. Ще представя подробни писмени бележки. Претендирам разноски по представен списък.

ЮК.И.: Жалбата е неоснователна и недоказана, поради което моля да се отхвърли. Моля да потвърдите издадения административен акт. Моля за юрисконсултско възнаграждение. Моля за срок за писмени бележки.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: