О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

     Номер 378              Година 10.02.2015              град  Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на десети февруари две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 283 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на Г.Х.Г. с ЕГН: **********, понастоящем с наложена от Сливенски окръжен съд мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 02.02.2015г.. С жалбата се „жалва“ от постановеното срещу него решение на Сливенски окръжен съд.

В случая се оспорва законосъобразността на определената на лицето мярка за неотклонение „задържане под стража“, определена съгласно чл.64, ал.1 от НПК от съответния първоинстанционен съд, а именно Сливенски окръжен съд. Съгласно чл.64, ал.6 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), определението с което е взета мярка за неотклонение подлежи на обжалване с частна жалба пред въззивния съд, който в случая е Апелативен съд гр.Бургас, съгласно чл.45, ал.1 от НПК.   

Родовата подсъдност е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно. В случай, че констатира, че делото не му е подсъдно, съдът е длъжен да се отведе поради липса на материална компетентност и да изпрати делото на родово компетентния съд, който в настоящата хипотеза е Апелативен съд гр.Бургас. 

Мотивиран от изложеното и на основание чл.135, ал.2 от АПК, Административен съд гр.Бургас, Х състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 283/2015г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Апелативен съд гр.Бургас, за разглеждане жалбата на Г.Х.Г. с ЕГН: ********** против определение от 02.02.2015г. на Сливенски окръжен съд, с което му е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: