ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 18.01.                                                                  град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІV-ти административен състав

На осемнадесети януари                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Величка Костова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2838 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

Протестиращата страна Окръжна прокуратура гр. Бургас, редовно призована, се представлява от прокурор Костова.

          Ответникът Общински съвет Руен, редовно призован, се представлява от адв. М., редовно упълномощен.

         

По хода на делото:

 

          ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Адв. М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста. Моля да се приемат представените доказателства. Представям списък на разноските.

 

Адв. М.: Представили сме преписката по приемане на оспорения акт. Моля да се приеме. Считам протеста за неоснователен. Моля за възможност евентуално след проверка в Общински съвет Руен с нарочна молба да заявя дали преписката е в пълнота.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка. Следва да укаже на ответника за следващо съдебно заседание да представи доказателства за изпълнение разпоредбата на чл. 28 зна, като представи по делото мотивите към проекта на нормативния акт - разпоредба, от който се оспорва, отговарящ на изискванията на чл. 28, ал. 2 от същия закон.

По изложените съображения, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Указва на ответника за следващо съдебно заседание да представи доказателства за изпълнение разпоредбата на чл. 28 зна, като представи по делото мотивите към проекта на нормативния акт - разпоредба, от който се оспорва, отговарящ на изискванията на чл. 28, ал. 2 от същия закон.

 

Отлага делото и насрочва съдебно заседание за 01.03.2018 г. от 11:00 часа, за която дата и час страните редовно уведомени.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: