ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 21.06.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ХХІ-ви административен  състав       

На двадесет и първи юни                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор: ХРИСТО КОЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно  дело номер 2829 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 10:31 часа  се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ И.П.Н., редовно призован, не се явява. Вместо него се явява адвокат М., редовно упълномощен. 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, редовно призован, не се представлява.

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас, се явява прокурор Колев.

СВИДЕТЕЛЯТ Д.Г.М., редовно призован, не се явява.

СВИДЕТЕЛЯТ Е.И.Д., редовно призован, не се явява.

СВИДЕТЕЛЯТ М.К.Ц., нередовно призован. В изпратената му призовка има отбелязване, че лицето е освободено от Затвора – Бургас на 25.04.2018 г.

Явява се лично вещото лице А.Ц., редовно призован.

Не се явява вещото лице Р.Р..

 

          По хода на делото:

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е във фаза събиране на доказателства.

По делото е постъпило заключението на вещото лице А.Ц..

 

Съдът ВРЪЧИ препис от заключението на адвокат М..

 

По делото е постъпило заключението на вещото лице, което е в срок.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице и СНЕМА неговата самоличност както следва:

А.М.Ц. –** години, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, без дела и родство с ищеца по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ц.: Представил съм писмено заключение което поддържам.

 

АДВ. М.: Нямам въпроси към вещото лице. Заключението е пълно и обстоятелствено.

 ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

На вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на 300 лева от внесения депозит.  (изд. Р.К.О. на 21.06.2018 г. – 300 лв.)

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ц.: Представям оригинал на справка-декларация, приложена към експертизата.

 

В момента в залата са доведени свидетелите Д.Г.М. и Е.И.Д..

 

Съдът СНЕМА самоличността на свидетелите както следва:

Д.Г.М. – ** години, българин, български гражданин, осъждан, без родство съм с ищеца.

Е.И.Д. – ** години, българин, български гражданин, осъждан, нямам родство с ищеца.

 

Свидетелите предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещават да говорят истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.М.: Не искам да ставам свидетел, защото от малко време го познавам човека. Не се притеснявам от свидетелстване, но тъй като го познавам от много кратко време, затова не желая да давам показания. 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Аз пуснах молба, защото в ущърб на ГД „Изпълнение на наказанията“ няма да свидетелствам. Вече съм 12 години в затвора. С нищо не са ми навредили. Изтърпявам си наказанието. Не искам да свидетелствам срещу ГД „ИН“.

 

Свидетелят Д. изведен от съдебната зала.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля М..

 

СВИДЕТЕЛЯТ М. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. М.: Аз влязох в Затвора - Бургас на 19.06.2017 г.  С И.Н. се запознахме през месец юли. Бяхме в една килия. Прекарахме в една килия около 4 месеца.

В Затвора - Бургас се запознахме. Когато слязох долу, доколкото знам него го нямаше. Беше заминал на лекар, но не знам точно къде. След това го доведоха. Състоянието му беше нормално. Пиеше си хапчетата. Качваха го  няколко пъти горе, но за какво - не знам, защото ходя на работа. Не питам, не се интересувам. Вече му бяха отрязали крака. Придвижваше се с патерици. Това беше в общежитието. Не съм бил свидетел някое медицинско лице да е посетило ищеца в килията. Знам от друг човек, че е имало такива случаи. Посещавали са го. Той ми е казвал, че са го посещавали в килията началниците. Пред мен И.Н. не ми е споменавал, че го боли, че има нужда от някаква помощ или нещо друго.

М.Ц. го познавам. Той също беше в нашата килия.

АДВ. М.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

СВИДЕТЕЛЯТ М. НА ВЪПРОСИ НА ПРОКУРОРА: Бяхме 7 човека в килията, която беше с размер 3 метра на 4 метра може би. Имаше 7 легла. На два етажа бяха леглата. На бате И. храната му я носеха в стаята. Ние се хранехме в столовата. Освен легла, в килията имат някои от нас шкафчета. Имаме прозорец. Светлината е нормална. През деня е светло, а вечер на лампи. Имаме спортни занимания.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам повече въпроси към свидетеля.

Поради изчерпване на въпросите, свидетелят беше освободен.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Д..

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. М.: Познавам се с И. от месец 11.2017 г. Тогава го доведоха в килията. Докараха го от стационар или от болница. Заедно бяхме в една килия, около 3 месеца. Той си излезе след това, защото му изтече наказанието.

Нямам представа как се е чувствал, защото не се интересувам от проблемите на хората. Всеки си води индивидуален живот. Не сме приятели. Бяхме колеги по килия.

Докато бяхме заедно в една килия, той беше с ампутиран крак. Придвижваше се с патерици. Аз съм по цял ден на работа. Вечер се прибирам. Не ме интересуват проблемите на хората.

Няма как да знам дали е посещаван от лекар. Не съм бил свидетел дали И. е бил посещаван от медицинско лице, защото аз по цял ден съм на работа. И. не ме е търсил за съдействие, не ми се е оплаквал, не е искал нищо от мен. По цял ден вратите са отворени и всеки може да си излиза.

АДВ. М.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите към свидетеля, съдът освободи същия.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че с протоколно определение от 09.05.2018 г., съдът е допуснал съдебно-медицинска експертиза, която да се извърши от вещо лице - съдов хирург. За вещо лице с определение от 31.05.2018 г. е назначен д-р Р.Р.. С молба от 08.06.2018 г., вещото лице моли съдът да го освободи от изпълнението на възложената задача. С определение от 14.06.2018 г., съдът е освободил д-р Р. и е назначил д-р П.П. да изготви съдебно-медицинската експертиза. На 18.06.2018 г. по делото е постъпила молба от д-р П., в която се заявява, че същият не може да извърши назначената експертиза, тъй като няма специалност „съдова хирургия“. Във връзка с гореизложеното, съдът намира, че следва да освободи д-р П. от изпълнението на възложената задача.

Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСВОБОЖДАВА д-р П.П., назначен с определение от 14.06.2018 г. от изпълнение на възложената задача по изготвянето на съдебно-медицинската експертиза.

Съдът ще назначи ново вещо лице в закрито заседание след запознаване със списъка на вещите лица за територията на Административен съд -  Бургас.

Съдът КОНСТАТИРА, че по делото е получена молба от свидетеля М.К.Ц., в която същият твърди, че не желае да свидетелства по настоящото дело, тъй като не желае да дава показания срещу ГД „Изпълнение на наказанията“.

 

АДВ. М.: Във връзка с неявяването на свидетеля М.К.Ц., заявявам, че се отказваме от неговия разпит.

 

Във връзка с изявлението на процесуалния представител на ищеца, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАЛИЧАВА от списъка за призоваване на лицата свидетеля М.К.Ц..

 

АДВ. М.: Нямам други искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча други доказателства.

 

Във връзка с гореизложеното, съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.09.2018 г. от 10.30 часа, за която дата днес призованите страни да се считат за редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:54 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: