ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 20.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети февруари                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2816 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:26 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Д.М., редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Старши специалист в „УКОРС“ при община Бургас - В.В.В., редовно призован, се явява лично и с юрисконсулт А., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Поддържам жалбата. Моля да допуснете до разпит един свидетел, с които ще установявам факти като къде е била паркирана колата и дали е пречила на останалите участници в движението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Предоставям на съда по искането за разпит на свидетел. Моля, в днешното съдебно заседание да чуем обясненията на органа, която е разпоредил процесната ПАМ с които да установи фактическата обстановка.

 

ОТВЕТНИКЪТ: На посочената дата септември месец 2017г., разпоредих репатрацията на МПС Рено „Лагуна“, за това че е паркирано върху тротоара, с което затруднява преминаването на останалите участници в движението и пешеходците по тротоара. Тротоарът е с висок бордюр и не е определен от администрацията за паркиране. Автомобилът беше паркиран по лек диагонал, с което възпрепятства премиването на пешеходци и на майки с бебешки колички и инвалиди. Трудно, както беше паркиран автомобилът се разминават майки с колички и хора в неравностойно положение.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на ответника снимка находяща се на стр.13 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Тротоарът започва от задницата на колата, там е пътното платно на снимка 14, колата излиза малко извън бордюра. Като от другата страна разстоянието, което е от колата до блока е 1,5м., не повече широко. Нямам какво друго да кажа.

 

Съдът по доказателствата,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА искания от жалбоподателя свидетел, който да бъде разпитан в днешното съдебно заседание.

 

ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля, който беше въведен в съдебната зала и снема самоличността му, както следва:

Л.Й.Й. –г., български гражданин, неосъждан, семеен, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Запознат ли сте със случая на вдигане на процесния автомобил през септември 2017г.? Какво знаете за случая? Къде живеете? Често ли минавате по този тротоар? Преди години имало ли е практика да се вдигат автомобилите паркирани на този тротоар? Има ли поставени автомобили забраняващи паркирането? Синя зона ли е там? Колко е широк тротоарът? Ако има паркирани автомобили на тротоара възпрепятстват ли те движението на останалите участници в движението, включително майки с колички и хора в неравностойно положение?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Запознат съм с въпросното вдигане на колата, по-късно жалбоподателя ми разказа случката, която е била на 30.09.2017г.. Ние с него сме приятели. Аз живея на ул.Дебелт 16, която е в района, там където между ул.“Климент Охридски“ и ул.“Цариградска“ е вдигнат автомобилът. Не съм бил с него, когато е паркирал, нито като е взел колата. Всеки ден минавам по този тротоар, тъй като живея на близо. От години там се паркират коли на тротоара, но не са ги вдигали преди. По принцип целият тротоар е с паркирани коли. Няма поставен знак забраняващ паркирането и не е синя зона. Тротоарът е широк от 6,50 – 7 м., като 5 м. е паркомясто и два метра тротоарни части остават, като могат да се разминат майки с колички. Виждал съм и паркирани микробуси там.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля, който напусна съдебната зала.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Представям и моля да приемете извадка от ПУП- ПРЗ на процесния участък, както и извадка от интернет с техническите данни на автомобил Рено „Лагуна“. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се приемат представените доказателства. Няма да соча доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената в днешното съдебно заседание скица №533 от 21.12.2017г. на община Бургас, като доказателство по делото.

 

ПРИЕМА за сведение извадка от Интернет страница относно характеристиките на Лек автомобил Рено „Лагуна“.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Моля да уважите жалбата, като ми определите срок за представяне на писмени бележки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата, като неоснователна. Представени са достатъчно доказателства удостоверяващи компетентността на лицето наложило съответната ПАМ. Налице са доказателства и за уведомяване на Районното управление за новото местоположение на репатрираното МПС. Законосъобразността на процесната мярка произтича от невъзможността на участниците в движението, това са майки с колички и лица-инвалиди, да преминават при така паркираното МПС. Така паркираното МПС ограничава преминаването по тротоара, а предвид §6, т.6 от ДР на ЗДвП, тротоарът е предназначен само за движение на пешеходци. Ето защо, наложената ПАМ е законосъобразна и правилна. Моля, да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: