ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,17.01.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На седемнадесети януари                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 2803 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.18 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.П.С., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.М.Н. с представено пълномощно, находящо се на лист 9 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ А.В.– ПИ в група ОП при РУ КАРНОБАТ към ОДМВР-БУРГАС, редовно уведомен, явява се лично.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.Н.: Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ: Не възразявам да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на К.П.С. против Заповед Рег.№ 282зз-111/24.09.2017г., издадена от РУ МВР гр.Карнобат.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

Адв.Н.: Поддържам жалбата. Представям доказателства по опис, които моля да приемете.

ОТВЕТНИКЪТ: Оспорвам жалбата. Да се приемат представените доказателства по делото.

 

        

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства и административната преписка по обжалваната заповед, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства, както и представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства по опис.

 

Адв.Н.: На основание чл.156, ал.3, във връзка с чл.176 от ГПК, моля ответната страна да отговори на въпросите, които желая да задам, а именно:.

С какви данни са разполагали към 24.09 за извършено престъпление от К.П.С.; конкретно кое действие и негово поведение е наложило прилагането на ПАМ задържане. Защо са извършени беседи на 25.09, а не на 24.09 и може ли тези беседи да бъдат извършени на 24 септември без да бъде задържан К.С..

 

ОТВЕТНИКЪТ: По делото са представени докладни записки от мен и колегите, на база на които съм задържал лицата и по разпореждане на началника на районното управление. Считам, че всичко е записано в докладните.

На зададените въпроси отговарям, че това, което съм записал в докладните, това съм знаел и това съм имал предвид по отношение задържането на нейния доверител. С друга информация, която да не е отразена в тези докладни, не разполагам.

 

СЪДЪТ към страните: Това ДП кога е образувано и има ли предявено обвинение. Сочи се ДП с номер и година, без дата, на която е образувано.

Адв.Н.: Обмислям дали да не поискаме справка от Районна прокуратура гр.Карнобат в това ДП какво качество има К.С.. Досъдебното производство е посочено в заповедта и в докладните пак се споменава това ДП.

Това е третата заповед за задържане. Първо е отишъл в ареста на РУ-Айтос, след това в РУ-Поморие, след това в Първо РУ.

СЪДЪТ към страните: Дали по същото досъдебно производство го задържат?

Адв.Н.: Всяко районно управление си образува собствено ДП, по което формално се извършват действията.

За изясняване на спора по настоящото дело, моля да се изиска справка от Районна прокуратура гр.Карнобат кога е образувано досъдебното производство; против кого; има ли повдигнати обвинения; дали К.С. има някакво качество по това дело.

 

Съдът намира, че за правилното решаване на делото следва да се съберат данни кога, на коя дата е образувано ДП № 282 ЗМ – 314/2017г. на Районна прокуратура гр.Карнобат; против кого; има ли повдигнати обвинения против обвиняемите лица за извършени престъпления, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ИЗИСКА от Районна прокуратура гр.Карнобат справка на коя дата е образувано ДП № 282 ЗМ-314/2017 по описа на Районно управление- Карнобат,       против кого, повдигнати ли са обвинения по това ДП, против кого и за какво престъпление, която да бъде представена в Административен съд гр.Бургас в 7-дневен срок считано от получаване на съобщението.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.02.2018г. от 14.00 часа, за която дата и час страните са уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.31часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: