ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,28.02.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и осми февруари                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Г.С.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 2803 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.П.С., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв. М.Н. с представено пълномощно, находящо се на лист 9 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ А.В.– ПИ в група ОП при РУ КАРНОБАТ към ОДМВР-БУРГАС, редовно уведомен,  се явява лично.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.Н.: Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ В.: Не възразявам да се даде ход на делото.

 

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 1139/28.01.2018г. от Районна прокуратура гр.Карнобат справка относно ДП № ***/2017 по описа на Районно управление - Карнобат. 

АДВ.Н.: Запозната съм с изпратената от Районна прокуратура гр. Карнобат справка. Нямам доказателствени искания и няма да представям други доказателства. Моля делото да бъде приключено.

ОТВЕТНИКЪТ В.: Запознат съм със справката, изпратена от Районна прокуратура гр. Карнобат. Няма да представям други доказателства. Моля делото да бъде приключено.

 

         Съдът намира, че следва да бъдат приети представените по делото писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА постъпилата с вх.№ 1139/28.01.2018г. от Районна прокуратура гр.Карнобат справка относно ДП № ***/2017 по описа на Районно управление- Карнобат. 

 

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

АДВ.Н.: Моля да постановите решение, с което да отмените обжалваната заповед като неправилна и незаконосъобразна. Заповедта е незаконосъобразна поради противоречието й със закона, поради което е налице отмяна по смисъла на чл.146 от АПК. От представените по делото доказателства безспорно се установи, че след задържането на жалбоподателя на 24.09.2017 г. в 17,40 часа до освобождаването му на 25.09.2017 г. в 16,00 часа, не са извършвани каквито и да било неотложни действия относно посоченото в заповедта досъсебно производство или за което и да е друго досъдебно производство. В тази връзка следва да отбележа, че приложените в административната преписка материали за наличие на данни за извършено престъпление - докладни записки от инспекторите В. и В., и обяснения от П., не съдържат никакви конкретни данни затова, че жалбоподателят е заподозрян като извършител на деяние, за което да бъде разпитван.  След като инспектор В. разбира, че има две задържани лица на територията на РУ Айтос, които са задържани 4 дни преди това, точно тогава получава оперативна информация, че е регистирано престъпление на 16.09.2017г. на територия на на РУ Карнобат. Били са забелязани две лица с описание на възраст между 40-60 години. До този момент такава информация не е била и търсена. Приложената мярка е несъразмерна с последиците – проведените беседи, без да има данни, че жалбоподателят С. е автор на регистрираните престъпления на тяхната територия. Посочените беседи са с цел да се разкрият престъпления или профилактика на такива, но те категорично би могло да бъдат извършвани без да се издава заповед за задържане по отношение на жалбоподателя С..

На 24.09.2017 г. е било ясно на полицейския служител, че С. е задържан със заповеди на други РУ в Областната дирекция няколко поредни дни. Нещо повече - двама полицейски служители от РУ Карбонат пътуват до Бургас със служебен автомобил, за да вземат К. и С. до Карнобат, за да им снемат беседи. Затова считам, че е могло въпросните беседи и обяснения от С. ***, и няма никаква конкретна причина той да бъде транспортиран и задържан в РУ Карнобат за нови 24 часа с оглед постигане целите на ОДМВР за задържането на лице. Това е петата по ред заповед, с която е задържан жалбоподателят С.. Затова намирам, че атакуваната заповед е несъобразена с целта на закона и е незаконосъобразна.

Моля за срок за писмени бележки.

 

ОТВЕТНИКЪТ В.: Имах информация против това лице и заповед на началника на РУ Карнобат. Имаше телефонен разговор лицата да бъдат задържани.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:47 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: