ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети април                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 279  по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 11:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.П.П., редовно призован, се явява лично и с адвокат Т., с пълномощно по делото/л.56/.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Районно управление Сунгурларе към ОД на МВР гр.Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на А.П.П. против заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0454-000099 на началник на РУ Сунгурларе към ОД на МВР гр.Бургас, с която му е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.1, б.Б, от ЗДвП – временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство на водач, до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила е административната преписка по издаване на обжалваната ЗПАМ, както и заповед № 8121з-1524/09.12.2016г. на Министъра на вътрешните работи.

 

АДВОКАТ Т.: Уважаема г-жо председател, поддържам жалбата. Чисто информативно, моля да приемете един протокол от Районен съд Карнобат, в който са разпитани самите актосъставители и други свидетели, който представям във връзка с посочените обстоятелства в жалбата. От този протокол е видно, че дори самите служители, които са извършили проверката неотричат обстоятелството, че на доверителя ми не му е връчено копие от АУАН, както и посочените грешки в акта - посочени са различни улуци, не е посочен точен адрес, няма медицински талон, но нито има такъв приложен по делото. Моля да приемете представените доказателства с жалбата, административната преписка и днес докладваната заповед. Имаме медицински документи, които представям, а именно - амбулаторен лист за платен преглед /001674/16.12.2014г., амбулаторен лист №003684/30.10.2014г., амбулаторен лист за платен преглед № 001587/21.10.2014г., амбулаторен лист №00699/11.03.2014г., от които се установява, че след множество изследвания, доверителят ми страда от едно твърде специфично заболяване, а именно - клъстърно главоболие, което не дава възможност да бъде подлаган на такъв тип тест, да бъде тестван с дрегер. В тази насока около самото извършване на нарушението водим един свидетел - жената с която живее на семейни начала. Със свидетелските показания ще установяваме обстоятелствата посочени в жалбата, а именно невръчване на АУАН, какво е било след инцидента и спецификата на неговото заболяване, кога е установено. Свидетелят се намира извън залата, но го водим днес.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешно съдебно писмени доказателства.

 

ПРИЕМА за сведение представения протокол от съдебно заседание от 29.03.2018г. по АНД №19/2018г. на Районен съд Карнобат.

 

ДОПУСКА искания от жалбоподателя свидетел, който да бъде разпитан в днешното съдебно заседание.

 

Свидетелят беше въведен в съдебната зала и съдът СНЕМА самоличността му както следва:

 

М. С.М.- .г., българска гражданка, неосъждана, без дела със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Обещавам да говоря истината. Живея на семейни начала с жалбоподателя А.П. от около две години.

 

АДВОКАТ Т.: Разкажете от кога познавате А., в какви отношения сте? Има ли някакво заболяване и какво е то? Разкажете за случката на 27.06. и какво се случи след това?

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Познавам А. от 2013година. В този период живеехме заедно понеже работата му е свързана с пътуване, аз тогава живеех в Търговище и там живееше и той. Една година някъде живеехме там. Малко след като заживяхме заедно, започна да се събужда през нощта и започваше да го боли главата от ляво на челото, кървясваше окото му, започваше да сълзи и просто се виждаше колко много го боли. След известно време отидохме на лекар в София, два пъти му правиха ядрено-магнитен резонанс и лекуващият лекар, каза че има рядко заболяване, което засяга предимно мъжете, а именно клъстерно главоболие. Лекуващият лекар обясни, че няма лечение, просто ако спазва определен начин на живот ще има облекчение и обясни задължително каза, А. да не извършва никакви физически действия, които да причиняват напъване, защото от това нещо се засяга въпросния нерв в главата и заради това се получава тази силна болка. Отделно А. спазваше и хранителна диета, като още го спазва. На 27.06. излезе А.. Бяхме в гр.Сунгурларе, той строеше там обект и живеехме в хотел Щърково гнездо, който е на клиента на който строеше. Същата вечер А. излезе, аз не исках да излизам и той излезе сам като взе колата. Около 2 часа ми звънна и каза, че се прибира. Минаха 40минути, и понеже градът е малък и е с кола, би следвало да се прибере бързо. Аз се притесних много. Звънях му няколко пъти, защото се притесних да не го е заболяла главата. Звънях няколко пъти , но той не ми вдигна. След това реших да го пресрещна и да прибера колата, ако го е заболяла главата и да му помогна. С него се засякохме на вратата, каза че пред хотела, в който живеехме са го спрели полицаи и поискали проверка за алкохол с дрегер, а той изрично е предупреден да няма никакво напъване. Аз реагирах импулсивно тогава и го питах да не си духал на дрегера. Той ми каза, че не е и се е опитал да обясни на полицаите за заболяването си и поискал бележка да отиде в болницата за кръвна проба. Те му отворили, че щом отказва дрегера, не може да даде проба за кръв. Каза, че са му взели талона и книжката. След това постояхме още известно време будни, защото бяхме притеснени. Каза само, че са му взели талона и книжката и не са му дали абсолютно никакъв документ. След два дена, на 29.06. ходихме два пъти до Районното управление да търсим някакъв документ. Отговорът беше, че няма право да получи такъв акт понеже вечерта не се е разписал. Третия път когато искахме да отиде, срещахме началника на КОС в Сунгурларе и той, каза че не е запознат с тази процедура, но ще звънне на началника на Районното управление да пита. Пред нас се обади на началника и той казал отново, като не се е подписал няма право да получи акт. Нямахме документ понеже всички в Районното управление отговаряха, че няма да има копие на акта понеже не е разписан и не можехме да обжалваме. Този ЗПАМ като сме ходили няколко пъти в Районното никой него е търсил А. да му го връчи. Този ЗПАМ дойде след нова година като ние го потърсихме за пореден път, защото в крайна сметка трябва някакви документи да има, поне така си мислехме.

 

АДВОКАТ Т.: Нямам други въпроси към свидетеля. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля, който остана в съдебната зала.

 

Съдът по доказателствата,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Т.: Уважаема г-жо съдия в жалбата подробно сме посочили своите основания, доводи и искаме атакуваната ЗПАМ да бъде обявена за нищожна. Алтернативно моля да отмените атакуваната ЗПАМ на изложените отново основания в жалбата ни. Приложихме и протокол от дело на Районен съд Карнобат от където може да видите какво е било становището на актосъставителите, които не отричат, че не е връчен АУАН, нито обстоятелството, че са посочили неверни данни. Единият служител заявява, че не можел да посочи името на улицата, защото не я знаел. Има грешка и от къде е идвал въпросния автомобил, като са посочени две различни населени мести. Това са достатъчно основания за да бъде отменена ЗПАМ, тъй като акта съдържа съществени пороци. Разпитаният днес свидетел потвърди обстоятелството, че доверителят ми е болен от специфично заболяване и това да не окаже съдействие на полицейските органи е във връзка с това заболяване, но ще видите че освен жената с която живее на семейни начала, има още един свидетел, който също потвърждава обстоятелството, че е поискал медицински талон за кръвна проба, но такъв не му е предоставен. Моля да отмените обжалваната ЗПАМ алтернативно като незаконосъобразна. Моля за срок за представяне на писмени бележки.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам становището на адвокат Т.. Исках да дам кръв, няколко пъти ги попитах полицаите, а те ми казаха „Свърши вече, като те питахме отказа“. Това става пред свидетел, който е собственика на хотела.

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: