ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 24.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и четвърти април               две  хиляди  и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 278 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ М.К.М., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник група в РУ Поморие при ОДМВР Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което определи

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от М.К.М. против ЗППАМ №17-0320-000238/08.09.2017 г. на началник група С.С.в РУ Поморие, с която на жалбоподателя е наложена санкция по чл.171, ал.2А – Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно 365 дни и са отнети СРМПС № *** и 2 броя регистрационни табели № ***.

Съдът ДОКЛАДВА становище на жалбоподателя, озаглавено „писмена защита”, с което жалбоподателят заявява, че няма да сочи други доказателства. Жалбоподателят е направил доказателствено искане за представяне на заповед за оправомощаване на ответника да издаде ПАМ със съдържание като процесното.

Съдът КОННСТАТИРА, че такава заповед е приложена в административната преписка по делото на лист 21.

Затова съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото съгласно описа на лист 10.

ОТХВЪРЛЯ искането на жалбоподателя за задължаване на ответника да представи доказателства за компетентност, тъй като такова доказателство е междувременно представено.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: