ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 07.02                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на втори февруари                                      две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 2788 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  К.П.С., редовно призован, не се явява,  представлява се от адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ младши разузнавач в Сектор“ Криминална полиция“ при Първо Районно управление на  ОДМВР Бургас- М. И., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

Явява се СВИДЕТЕЛЯТ С.К.С..

 

АДВОКАТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

         

          ПОСТЪПИЛ отговор вх.№196/08.01.2018г. от началника на Първо РУ-Бургас към ОДМВР Бургас, в който е посочено, че материалите по досъдебните производства могат да бъдат предоставяни само с разрешение на наблюдаващия прокурор. Освен това  по досъдебно производство №413ЗМ-736/2017г. по описа на Първо РУ няма страна или участник К.П.С..

 

          АДВОКАТ Н.: Моля да се разпита свидетелят.

 

ПРИСТЪПВА към  разпит допуснатия свидетел, който беше въведен в съдебната зала и съдът снема самоличността му, както следва:

         С.К.С.  - г., български гражданин, осъждан, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН  за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

           СВИДЕТЕЛЯТ : К. ми е племенник. Това дело е за задържането на К. в Първо районно управление.

АДВОКАТ Н.: Какво се случи през месец септември 2017г., когато бяхте с К.? Кога Ви задържаха?

СВИДЕТЕЛЯТ: Задържаха ни с К. в Шумен септември месец 2017г., но не си спомням точната дата. Оттам ни преведоха в Айтос, от там в Поморие. В Поморие ни държаха 3 дни гладни. Поводът за задържането е телефонна измама, която се е извършила в Айтос. Аз съм я извършил тази измама, но без знанието на К..  Пътувахме в деня, в който ни задържаха, тъй като исках да си купя автомобил и отивахме посока Русе. К. караше колата. На излизане от Шумен ни задържаха. Тогава ни закараха първо в Шумен, после ни преведоха в Айтос. От Айтос директно ни натовариха и прехвърлиха в Поморие и пак водеха разпити за телефонна измама към поморийската полиция. Аз обясних, че К. нямаше нищо общо. След Поморие ни прехвърлиха директно в Пето РУ. Слизаме пред вратата на районното, свалят ни белезниците и казват свободни сте, а  другият конвой ни взема на вратата  и ни води в другото РУ. Директно ни дават другите 24часа да разпишем. От Поморие ни закараха в сградата на Пето РУ Бургас в ареста. Всеки идва с някаква версия на ти една 24часа. Питам за какво подписвай. Телефонно обаждане искате ли? Казваме, че са ни ги взели телефоните, и те няма телефонно обаждане. Не са ни връщали документите. Направо от единия конвой на другия. Два  или три дни бяхме в сградата на Пето управление.

На ВЪПРОСИ на адвокат Н. СВИДЕТЕЛЯТ: Първо районно е в центъра.  Като бяхме в Пето районно управление, не сме ходили никъде. Бяхме си в сградата на Пето РУ. Оттам ни изкараха и закараха в Карнобат. Попитах каква работа имаме в Карнобат, влизай тук и ще разбереш. К. не е имал никакво участие. Като бяхме в сградата на Пето РУ, К. беше много зле със здравето. Обадих се на старшината да му дадат някакви лекарства. Дойде лекарят каза този човек е много зле , кръвно 160/180, не е за тук.

АДВОКАТ Н.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля, който беше изведен от съдебната зала.

 

АДВОКАТ Н.: Моля да ми дадете възможност да ангажирам допълнителни доказателства, а именно представяне на документи по досъдебно производство №431ЗМ 736/2017г. по описа на Първо РУ на ОДМВР, във връзка с което моля да ми бъде издадено съдебно удостоверение,  което да ми послужи пред Районна прокуратура Бургас за снабдяването със всички документи съдържащи се в посоченото досъдебно производство, както и да се снабдя със справка дали има образувани досъдебни производства въобще, по които да фигурира името на жалбоподателя. Представям и моля да приемете под опис и другите заповеди за задържане на лицето. Няма да соча други доказателства към настоящия момент.

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание от адвокат Н. доказателства под опис.

Да се ИЗДАДЕ  на адвокат Н.  исканото съдебно удостоверение след представяне на доказателство за внесена държавна такса в размер на 5 лева в 3-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.03.2018 година от 14,20часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:11часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: