ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 06.12                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на шести декември                                   две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 2788 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  К.П.С., редовно призован, не се явява,  представлява се от адвокат Н., с пълномощно по делото на л.11.

 

ОТВЕТНИКЪТ младши разузнавач в Сектор“ Криминална полиция“ при Първо Районно управление на  ОДМВР Бургас- М. И. в, редовно призован, не се явява и представлява.

 

АДВОКАТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО  ДОКЛАДВА:

                  

Производството е образувано по жалба на К.П.С. против заповед за полицейско задържане рег.№431зз393/22.09.2017г. на Мариан Иванов- мл.разузнавач в сектор „Криминална полиция“ при Първо Районно управление към ОДМВР Бургас.

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по обжалвания административен акт, с писмо вх.№10922/17.10.2017г. от ответника, а именно  Заповед за полицейско задържане рег.№431зз393/22.09.2017г. на М. И.- мл.разузнавач в сектор „Криминална полиция“ при Първо Районно управление към ОДМВР Бургас, декларация за запознаване с права от 22.09.2017г., Декларация от 22.09.2017г. за ползване на адвокатска защита, талон за медицински преглед №11037/22.09.2017г. за установяване на здравния статус на задържаното лице по чл.63 от ЗМВР, талон за медицински преглед №772/22.09.2017г. за установяване на здравния статус на лице.

ПОСТЪПИЛО е удостоверение вх.№12307/17.11.2017г. от Началник на сектор „Човешки ресурси“ към ОДМВР Бургас, за заеманата длъжност от М.И.И.

ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх.№13059/04.12.2017г. от ответника доказателства, а именно Заповед за полицейско задържане рег.№431зз393/22.09.2017г. на мл.разузнавач в сектор „Криминална полиция“ при Първо Районно управление към ОДМВР Бургас, протокол за полицейски обиск  на лице от 22.09.2017г., декларация за запознаване с права от 22.09.2017г., декларация от 22.09.2017г. за ползване на адвокатска защита,  декларация по чл.30, ал.3 от Закона за правната помощ.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам жалбата и направените искания с нея. Уточнявам, че не желая представянето на цялото досъдебно производство №431ЗМ 736/2017г.  по описа на първо РУ на ОДМВР Бургас, а само Постановление за образуване на досъдебното производство, протокол за разпит на  пострадалото лице и постановление за привличане на обвиняем.  Моля да бъде допуснат до разпит като свидетел по настоящото производство Стоян Колев С., който към настоящия момент е с Мярка за неотклонение „Задържане под стража“ и към се  намира в ареста в Бургас, като не ми е известно за какъв период ще бъде там и моля да го призовете. Представям доказателства под опис, от които се вижда здравословното състояние на жалбоподателя към деня на освобождаването му, както и документи от УМБАЛ „Царица Йоана-ИСУЛ“ЕАД за последващото му здравословно състояние.  Няма да соча други доказателства към момента.

По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените доказателства с жалбата, с  писмо вх.№10922/17.10.2017г. от ответника, а именно  Заповед за полицейско задържане рег.№431зз393/22.09.2017г. на Мариан Иванов- мл.разузнавач в сектор „Криминална полиция“ при Първо Районно управление към ОДМВР Бургас, декларация за запознаване с права от 22.09.2017г., Декларация от 22.09.2017г. за ползване на адвокатска защита, талон за медицински преглед №11037/22.09.2017г. за установяване на здравния статус на задържаното лице по чл.63 от ЗМВР, талон за медицински преглед №772/22.09.2017г. за установяване на здравния статус на лице и с писмо вх.№13059/04.12.2017г. от ответника доказателства, а именно Заповед за полицейско задържане рег.№431зз393/22.09.2017г. на мл.разузнавач в сектор „Криминална полиция“ при Първо Районно управление към ОДМВР Бургас, протокол за полицейски обиск  на лице от 22.09.2017г., декларация за запознаване с права от 22.09.2017г., декларация от 22.09.2017г. за ползване на адвокатска защита,  декларация по чл.30, ал.3 от Закона за правната помощ, както удостоверение вх.№12307/17.11.2017г. от Началник на сектор „Човешки ресурси“ към ОДМВР Бургас, за заеманата длъжност от Мариан Иванов Иванов.

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание  от адвокат Н., доказателства под опис.

 

Съдът намира исканията за ангажиране на гласни доказателства, както и за изискване на писмени доказателства находящи се в досъдебно производство №431ЗМ 736/2017г. по описа на първо РУ на ОДМВР Бургас за относими, с оглед изясняване на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит посочения от жалбоподателя свидетел, който да бъде призован за датата на следващото съдебно заседание в следствения Арест Бургас, след внасяне на депозит от 10 лева по сметка на Административен съд Бургас и представяне на доказателство за внасянето му.

 

  ДА СЕ ИЗИСКАТ съдържащите се в досъдебно производство №431ЗМ 736/2017г. по описа на първо РУ на ОДМВР Бургас писмени документи, а именно постановление за привличане на обвиняем, протокол за разпит на пострадалото лице и постановление за образуване на досъдебното производство.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

  ОТЛАГА делото като го НАСРОЧВА за  07.02.2018г. от 13.00часа, за  която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: