О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №2555

 

гр.Бургас , 24.10.2018г.

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и четвърти октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                                                      СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №2777 по описа за 2018г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е образувано по жалба, подадена от Г.Х. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18- 0769-001915/6.08.2018г., издадена от полицейски инспектор към ОДМВР Бургас, сектор „Пътна полиция“.

С разпореждане от 1.10.2018 г. съдът, е оставил без движение жалбата по настоящото дело и е указал на жалбоподателя да отстрани нередовностите  на осн. чл. 158 ал.1 АПК  -в седмодневен срок от получаване на съобщението за това  да внесе дължимата държавна такса в размер на 10 лв., а документа удостоверяващ плащането да представи в деловодството на административен съд, за прилагане към делото.

            Съобщение, съдържащо даденото указание, е връчено на жалбоподателя на  10.10.2018г. при хипотезата на чл.144 АПК във вр. с чл.46, ал.2 и 4 ГПК .          

В указания от съда срок (17.10.2018г., сряда, работен ден), нередовностите не са отстранени .

            Затова и на осн. чл. 158 ал.3 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът,

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

       Оставя без разглеждане жалбата на жалба на Г.Х. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18- 0769-001915/6.08.2018г., издадена от полицейски инспектор към ОДМВР Бургас, сектор „Пътна полиция“.

Прекратява производството по адм. дело № 2777/2018г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София,  в  седмодневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                       СЪДИЯ: