ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 08.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На осми ноември                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2776 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Г.Г., редовно призован, се представлява от адв. А.А., с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Р.П.– Началник Група Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР гр. Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

         По хода на делото:

АДВ.А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на И.Г.Г., ЕГН: **********, с адрес: *** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0769-001275/17.05.2018 год., издадена от Началник група, Сектор „ПП“ при ОДМВР гр. Бургас.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилата с вх. № 10654/26.9.2018г. административна преписка

ДОКЛАДВА постъпило с вх. № 11375/16.10.2018г. писмо, ведно с приложения, изпратено от Началник Сектор „ПП“ при ОДМВР гр. Бургас.

 

Съдът дава възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да изрази становище по жалбата и по доказателствата:

АДВ.А.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените доказателства. Нямам доказателствени искания. Няма да представям нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилата с вх.№ №10654/26.9.2018г. административната преписка, както и постъпилото с вх. № 11375/16.10.2018г. писмо, ведно с приложения, изпратено от Началник Сектор „ПП“ при ОДМВР гр. Бургас.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

АДВ.А.: От събраните писмени доказателства не се установява по безспорен и категоричен начин, че на доверителя ми са му отнети всички контролни точки. Напротив, от представените наказателни постановления се установи, че наказателно постановление № 2249/2006 година не е връчено на доверителя ми и няма подпис от негова страна. С това наказателно постановление са му отнети 10 контролни точки. От представените наказателни постановления  /няма да изброявам всичките/, се установява, че доверителят ми е на една контролна точка. Предоставена е справка за нарушител на доверителя ми, където става ясно, че на 06.10.2010 година са му възстановени 1/3 контролни точки и той е бил на 39 контролни точки. На  31.01.2014 година са му изчислени точките след зареждане на данни в системата и той е бил на 19 контролни точки. На 01.03.2014 година са му възстановени точки след 2 години без наказание и са му възстановени 20 контролни точки. На 15.10.2017 година също са му възстановени контролни точки на водач след 2 години без наказание - 6 контролни точки. Имайки предвид горното считам, че в момента доверителят ми е на 39 контролни точки и няма задължение да върне СУМПС. Моля съдът да постанови решение, с което да отмени изцяло заповедта за издадената принудителна административна мярка по чл. 171, т.4 от ЗДвП като незаконосъобразна.

                             

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:56 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: