ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 19.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На деветнадесети юни                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: Г.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2772 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Енормъс“ ЕООД, нередовно призован, не изпраща представител.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Е. Т., надлежно упълномощена, с пълномощно на лист 68 по делото.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, няма представител.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че за призоваването на жалбоподателя са изпратени съобщения на адреса на управление на дружеството, регистриран в Търговския регистър, а именно: гр. Бургас, ***, на адреса на управителя на дружеството в гр. Видин, ***и на адреса на пълномощника на управителя, който до този момент е приемал всички съобщения - Х.И., адресът е гр.Пловдив, **.

От тези места призовките са се върнали с отбелязване, че на съответния адрес няма такова дружество, нито живее физическото лице-управител, а адресът на пълномощника в гр. Пловдив не е открит представителя, нито отбелязване, че на този адрес се намира дружеството-жалбоподател.

До настоящия момент съобщенията по делото се приемани от пълномощника Х.Б.И.по електронен път на имейл ***.

Съобщението по имейла е изпратено на 21.05.2018 г. Потвърждение от пълномощника Х.И. е върнато едва на 18.06.2018 г. в 16:21 часа.

Тъй като дружеството чрез пълномощника Иванов е призовано преди един ден, неговото призоваване съгласно чл.56, ал.3 от ГПК, вр. чл.144 от АПК следва да се счита за нередовно, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ход на делото.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.10.2018г. от 10:40 часа, за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

ДА СЕ ИЗПРАТИ съобщение на жалбоподателя на електронния адрес за следващото съдебно заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: