ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тринадесети декември                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2770 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Р.С., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат Л., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Затвора – гр. Бургас, редовно призован, се явява М.В. – заместник-началник на Затвора – гр. Бургас, представя доказателства за юридическа правоспособност, заповед за заместване и пълномощно от началника на Затвора – гр. Бургас.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Л.: Поддържам жалбата.

Да се приемат представените от ответника доказателства. Други доказателства няма да соча.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ В.: Оспорвам жалбата.

Да се приемат представените с административната преписка доказателства.

Няма да сочим други доказателства.

СТРАНИТЕ: Не оспорваме, че към момента на издаване на заповедта, с която е наложено дисциплинарно наказание С.Р.С. заема длъжността надзирател ІІ степен в Затвора – гр.Бургас.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Предвид липсата на доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Л.: Поддържам жалбата по изложените в нея съображения.

Представям писмено становище, в което подробно съм изложил съображения по спора.

Представям и моля да бъде приет и списък на разноските.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ В.: Моля жалбата да бъде отхвърлена. Считам, че заповедта е законосъобразна с необходимите правни основания и считам, че жалбата на С.Р.С. не трябва да бъде уважена.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: