О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 382

 

гр.Бургас , 29.02.2016г.

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и девети февруари две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                                               СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №276 по описа за 2016г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е образувано по жалба на М.М.М. против принудителна административна мярка преместване на л.а. „Мазда“, модел „МХ6“, рег.№***,без знанието и съгласието на собственика, наложена на 23.01.2016г. от Г.Г.- специалист в Дирекция УКОРС при Община Бургас.

С разпореждане от 08.02.2016 г. съдът, е оставил без движение жалбата по настоящото дело и е указал на жалбоподателя да отстрани нередовностите  на осн. чл. 158 ал.1 АПК  -в седмодневен срок от получаване на съобщението за това  да внесе дължимата държавна такса в размер на 10 лв., а документа удостоверяващ плащането да представи в деловодството на административен съд, за прилагане към делото.

            Съобщение, съдържащо даденото указание, е връчено на  10.02.2016г . на съдебен адрес, изрично указан в жалбата и получено от адв. Сава Каров- чл.138  ал.2 във вр. с чл.137, ал.1,пр.последно АПК.

            В указания от съда срок (17.02.2016г., сряза, работен ден), нередовностите не са отстранени .

            Ето защо и на осн. чл. 158 ал.3 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът,

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            Оставя без разглеждане жалбата на М.М.М. против принудителна административна мярка преместване на л.а. „Мазда“, модел „МХ6“, рег.№***, без знанието и съгласието на собственика, наложена на 23.01.2016г. от Г.Г.- специалист в Дирекция УКОРС при Община Бургас.

Прекратява производството по адм. дело № 276 /2016г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София,  в  седмодневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                                                       СЪДИЯ: