ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.01.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На седемнадесети януари                                две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2758 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:24 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Х.М.М.,  редовно и своевременно призован, с явява лично и с  процесуален представител адв.Р., надлежно упълномощена по делото, с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  НАКАЗАНИЯТА“ СОФИЯ редовно и своевременно призована,  не изпраща процесуален представител.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор Ч..

Явяват се свидетелите Д.А.А. и С.М.Х., доведени  от органите на съдебната охрана.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. Р.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР Ч.: Да  се даде ход на делото.

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото с входящ № 13789/21.12.2017 година  от ответната страна са постъпили следните писмени документи: писмо от Затвора Бургас с рег.№ 501/13.12.2017 година; медицинска справка, от която са видни извършените прегледи на ищеца и предисаната му терапия; копие от Здравен картон на ищеца Х. М.М.; копия от журнала за прегледи при ОПЛ на Затвора Бургас, както и посещенията на ищеца в Амбулаторията на Медицинския център- общо 38 листа.

АДВ.Р.:Запозната съм с документацията, колкото и нечетливи да са копията. Да се приемат.

ПРОКУРОР Ч.: Да се приемат представените доказателства.

С оглед на изразените от страните становища и като взе предвид обстоятелството, че  доказателствата са относоми към предмета на спора, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА описаните по-горе писмени доказателства.

Съдът докладва, че са доведени свидетелите, посочени от ищцовата страна.

Съдът пристъпва към разпит на свидетелите, като снема самоличността им както следва:

Д.А.А.: На 54 години, българин,български граждани, осъждан, без родство или особени отношения с ищеца.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

С.М.Х.: На 22 година, българин, български гражданин, осъждан, без родство или особени отношения с ищеца.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

Съдът изведе от съдебната зала свидетеля Д.А.А..

Съдът пристъпи към разпита на свидетеля С.М.Х..

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: С ищеца се познаваме от месец октомври  2016 година. По това време лежахме на 4 етаж, 7-ма група- в едни отряд и една стая - 11 килия. С него бяхме около 9 месеца в тази килия. Килията беше малко по- голяма от съдебната зала.

Съдът уточнява на свидетеля, че съдебната зала е с размери около 15 кв.м.

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Вътре бяхме около 22 -23 човека.Леглата бяха триетажни, нямаше места за някои, те спяха на пода на дюшеци. Х. спеше на втора вишка.Шкафчета нямахме всички, вътре имаше около 5-6 за  22 човека и ние се ги деляхме, един шкаф на 2-3 човека. Маси и столове няма. В помещението нямаше течаща вода, тоалетна също нямаше.Използвахме кофи за 22 човека за физиологичните си нужди вечер  от 19.15ч. до сутринта до около 7.00ч.По това време изоплзвахме кофите. Осветление нямаше. Вътре не влизаше въздух, имаше прозорци  два на брой, но много малки. /Свидетелят показва прозорец с размери 90х60 см. Проветрението ставаше като през деня отваряхме прозорците и вратата, за да става течение. Зима, лято по един и същи начин. Прозорците бяха счупени, слагахме  одеяла, за да не духа. Имаше електрически крушки две на брой за цялото помещение. Относно хигиената, дават ни един прах за цял месец- малък пакет.Дървеници постоянно имаше, дори и сега има.

ВЪПРОС НА АДВ.Р.: Зимно време как се осъществяваше  отоплението?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Два часа сутрин и два часа вечер до 20:30ч.  Общо четири часа в рамките на 24 часа се пуска отоплението. Перяхме дрехите в банята и там простирахме, както и вътре в килията  простираме. Перяхме със студена вода, защото два пъти в седмицата пускат топла вода. Душове в банята нямаше, къпехме са на мивките, пълнехме кофи с вода и тъй се къпехме. На масите върху,  които са хранехме имаше  хлебарки и дървеници, докато се храним  на масите. Няма хигиена в помещението, в което се храним. Самата храна-някой път хубава, някой път лоша. Не е качествена храната, ниско калорична и недостатъчна. Един хляб трябва да го делят на четири, а  те го делят на пет. Карето ни е два пъти на ден по един час – два часа на ден. Карето е малко, не знам колко квадрата е. Добре е, достатъчно е. Човек и да се разболее в Затвора никога медицинската помощ не е задействала. Например Х. беше се разболял,  отиде на два пъти на лекар и тогава му дадоха  четири  аналгина. Даже не се грижат за нас, според мен това не е справедливо.  Отразяваше му се кофти, зле му беше, никой не му обръщаше внимание, но не само на Х..Той се чустваше потиснат, унижен. Виждал съм да  плаче, беше се разболял и аз  отидох с него на лекар, ако ми изпишат хапчета да му ги дам. Това е постоянно, те не ни обръщат внимание. Миналата седмица Х. го беше заболяла жлъчката, лекарката каза, че идваме всеки ден, даде му аналгин и парацетамол.Медицинското обслужване вечер- тогава няма  лекар. Лекар има от 8.30ч. до 14.30 ч.През останалото време викаме Бърза помощ, но те не се явяват толкоз бързо.

АДВ.Р.: Медицинското обслужване от кой се осигурява-  лекар, фелдшер или ветиринар.

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: От ветеринарен лекар. Не ги разбират повечето работи. Ти им искаш едни хапчета, те дават други хапчета. Аз предполагам, че е ветеринарен лекар.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР Ч.: Казахте липса на внимание. Правили ли сте някакви  конкретни искания?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Много пъти сме искали нещо за нас, но никога не е спазено, лъжат ни. Х. беше отишъл при отрядната за справка, а тя му казала „Аз с теб ли ще занимавам всеки ден, напусни ми кабинета“.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР Ч.: Среща отказана ли е?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Ние имаме право, но никой не ни обръща внимание.

Поради изчерпване на въпросите към свидетеля Х., същия  беше отведен от съдебната зала.

Съдът пристъпи към разпит на свидетеля Д.А.,който беше въведен в съдебната зала.

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Познавам ищеца Х..***,  заедно сме изтърпявали лишаването от свобода, от месеци. С Х. бяхме в една килия, в 11-та, след това бяхме заедно, когато от столовата направиха килия. В 11- та килия бяхме 9-10 месеца. В другата килия бяхме зеадно, там бяхме малко – около 2-3 месеца и след това ни преместиха на 3 етаж и там бяхме заедно, докато го изпратиха в Дебелт. Условията  в столовата  бяха същите като на останалите етажи. Там килията беше 2 х 3 кв.м.  Бяхме много човека,  не можеш да минеш да си отидеш на леглото. В тези 6 кв м. бяхме 16-17 човека. Горе-долу килията беше половината на съдебната зала и вътре бяхме 15-16 човека. Имаше три малки прозореца. /Свидетелят показва размери 60х80 см/.  В килията  леглата бяха на два и на три етажа, не можеш да преминеш. Прозорците  на можеш да ги отвориш докрай, защото имаше вишки на три етажа. Вътре не се проветряваше. Кучетата от нас по- хубаво  живеят. През деня горе- долу сме добре,  защото влизаше  въздух от коридора. От 20.30 часа ни затваряха и до  сутринта до 7.30 ч. използвахме кофи през това време. Достъп до течаща вода нямаше, пълнихме шишета, за хигиената нямам думи. В килиите ние си чистим, но като има много хора , няма как да поддържаме. Нямаше прах, веро, всичко беше за тях. Имаше лампи, но от третата вишка не се осветяваше килията. Ако са на две вишки, ядва се. Вътре бълхите и дървениците ни изядоха.Уж в нови килии, а то същото като преди, същите дюшеци. Навсякъде има дървеници и бълхи. Вечер не можеш да спиш. Едно шкафче беше на 2-3 човека. На 3 етаж- какви боклуци имаше там! По коридора, в тоалетната, пълно с боклуци. В баните нямаше навсякъде душове,  поливахме се с кофите с вода.Топла вода имаше вторник и четвъртък, два пъти на седмицата. Топла вода имаше от 9.00ч. до 12.00 ч. След обяд други отряди се къпеха.За тези три часа трябва да се изкъпе целия салон  около 200 човека.Зимно време  парното го пускаха сутрин и вечер. Сутрин и вечер по един час.През останалато време стоим на студено, но ние сме много  хора вътре. Трябва да седнеш на леглото си да говориш с колегите, заради тясното пространство.

ВЪПРОС НА АДВ.Р.: Как се почистваше столовата?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Ние си взимахме яденето и в килиите ядяхме, защото няма място, много хора сме  и не можеш да седнеш спокойно. Които са следствени за тях имаше, те са отделно от нас.Самата храна, ако я дадеш на едно дете, то не може да се нахрани. Недостатъчна и една и съща, само в четвъртък даваха по две кюфтета.

ВЪПРОС НА АДВ.Р.: Бил  ли сте свидетел на упражяване на  натиск или малтретиране?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Не, не съм бил свидетел. Имало е случаи,  аз съм виждал как обиждат Х., но не съм обръщал внимание.

ВЪПРОС НА АДВ.Р.: Как се чувстваше през цялото това време Х., докато беше в Затвора, подтиснат, унизен?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Да, аз не мога да го обясня.Той се оплакваше, защато живеем в мизерна обстановка.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР Ч.: Казахте за столовата,  за местата, където сте пребававали, заради ремонта в Затвора ли беше?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Помещението, което описах, малкото беше столова, а не килия, но се ползваше като килия.В тези помещения  се пушеше. Почти всички от момчета пушат. Вътре не се диша, мизерно е.Не само от цигарите не се диша. Вътре бяхме хвърлени като кучета. Нямаше пространство.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР Ч.:Имаше ли график за хигиенизиране?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Преди имаше, но сега няма. От 1970 г. до 1990г.имаше.

Свидетелят А. беше освободен от съдебната зала, поради изчерпване на въпросите към него.

АДВ.Р.: Моля да приемете доклад до Българското правителство за посещението в България, проведено от Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание от 2012 година, в който  подробно са отрези  условията  на Затвора.

ПРОКУРОР Ч.: Не възразявам да се приеме.Бих искал във връзка с  чл.284, ал.5 от ЗИНЗС, да се изиска от Затвора Бургас сравка, във връзка с това как е органазирано хигиенизирането  на помещенията, примерни менюта,  има  менюта, включително и за диабетно болни лица и  справка, ако позволите за евентуално обезпаразитяване за периода на  претенцията в спалните помещения и коридорите.

АДВ.Р.: Не възразявам на искането на прокурора.

 

Съдът, с оглед на направеното от прокурора доказателствено искане

 

                              О П Р Е Д Е Л И :

 

ИЗИСКВА от Началника на Затвора  град  Бургас справка относно обостоятелството, как е организирана хигиената в помещенията, график на извършено обезпаразитяване за процесния период от 17.10.2016 г.до 20.09.2017 г.,както и да бъдат представени примерни менюта със съдържанието на храната  за храноден, по количество  и вид за същия период.

Съдът намира, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, поради което събирането на доказателства не следва да бъде приключвано.

Воден от горното, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА  за 07.02.2018 година от 14:30 часа, за която дата  и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:10 часа

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: