ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 29.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и девети ноември               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2749 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.35 часа се явиха:

 

Жалбоподателят К.А.С.- И. не се явява, редовно уведомен. За нея адвокат П., надлежно упълномощен.

Ответникът В.С.- полицейски инспектор в сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Бургас се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на К.А.С.- И. против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0769/002690/13.09.2017г. на полицейски инспектор В.С., с която е прекратена регистрацията на ППС за срок от 6 месеца и са отнети 2 броя регистрационни табели.

По делото е постъпила преписката по издаване на оспорения акт.

СЪДЪТ указва на ответника, че следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. Жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат П.: Поддържам жалбата и приложените с нея и с уточняващата жалба доказателства, които моля да бъдат приети. Нямам нови искания по доказателствата.

Ответникът С.: Оспорвам жалбата. Няма да сочим доказателства.

 

СЪДЪТ констатира, че по делото не са представени доказателства относно компетентността на издателя на обжалвания акт. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на ответника, че не сочи доказателства относно компетентността на издателя на акта.

 

Ответникът С.: Ще представя доказателства до следващото съдебно заседание.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допълнителни доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 06.12.2017г. от 10.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: